Wydawnictwo Poltext

Najlepsze źródło wiedzy

Strona główna»Recenzja

Newsletter

Nasi partnerzy

Recenzja

Mafia 2.0

Jak organizacje przestępcze kreują wartość w erze cyfrowej

Wojciech Kurowski

Recenzja:

Książka dr. Wojciecha Kurowskiego jest wyjątkowa. Otwiera nowy rozdział współczesnej kryminologii i kryminalistyki, stanowiąc jednocześnie niezwykłe studium przedsiębiorczości sieciowej.

Zawdzięczamy to przede wszystkim interdyscyplinarnej wiedzy autora oraz jego odwadze. Nie bójmy się użyć tego słowa! Nie sądzę, aby autorowi tej pionierskiej pracy groziło jakieś niebezpieczeństwo ze strony świata przestępczego. Jednak trzeba odwagi, aby w świecie wszechobecnej komercji podjąć zupełnie nowy temat badawczy przez nikogo nawet nie nadgryziony. To także rezultat równoległych studiów prawniczych, ekonomicznych i informatycznych, które pozwalają Wojciechowi Kurowskiemu swobodnie poruszać się w takich dziedzinach, jak przestępczość zorganizowana, przedsiębiorczość, metody przejmowania wartości, modele przedsiębiorczości sieciowej itp. Książka ta była pisana przede wszystkim z myślą o ekonomistach. Dlatego też przedstawia zjawiska we współczesnej przestępczości z punktu widzenia ekonomii i globalizacji. W swoich naukowych dociekaniach autor koncentruje się na mechanizmach tworzenia wartości na przykładzie grup przestępczych. Jednak ze względu na dużą uniwersalność tych mechanizmów, praca ta stanowić będzie nie tylko pasjonującą lekturę dla specjalistów z dziedziny kryminologii i kryminalistyki, ale także dla wszystkich zainteresowanych modelami biznesowymi współczesnej gospodarki. Dodatkowym atutem jest niezwykła erudycja autora i błyskotliwy język. Książka zawiera wiele dowcipnych i plastycznych przykładów oraz odniesień do współczesnej gospodarki oraz osiągnięć nauki.

Nowe pojęcie – CaaS, czyli przestępstwo jako usługa

Badając zorganizowaną działalność przestępczą od strony ekonomii, autor dochodzi do prostych, ale często zaskakujących konkluzji. Okazuje się, że to, co w oficjalnej i legalnej gospodarce stanowi barierę lub przeszkodę, w świecie przestępczości zorganizowanej jest szansą, a nawet przewagą. Działający legalnie przedsiębiorcy, a także przestępcy to bardzo często ludzie kreatywni, stale poszukujący nowych pomysłów. Jednak w tej swoistej rywalizacji przedsiębiorczość przestępców jest podwójna.

Chęć zysku jest dla nich silną motywacją, ale ciągła obawa przed ujawnieniem i pojmaniem przez aparat ścigania skłania ich do poszukiwania nowych pomysłów. Przestępcy muszą działać i tworzyć wartości jak organizacja typu start-up. Popełnianie przestępstw w znany już organom ścigania sposób staje się bardzo ryzykowne. Dzięki innowacyjności i stosowaniu nowych, jeszcze nieznanych sposobów przestępcy eliminują ponoszone ryzyko. Uzasadnia to bardzo dużą premię za ponoszone ryzyko.

Jak włączyć otoczenie do własnego biznesu?

Wiele drobnych elementów i działań w procesie przestępczym jest jak najbardziej legalna. Pozwala to zatrzeć obraz modelu, a przestępcze manipulacje umożliwiają usunięcie wszelkich śladów. Sprzyja temu także sieciowość i transgraniczność współczesnej przestępczości. Pomocne w dostrzeżeniu tych drobnych elementów są barwne opisy strategii pająka w sieciowym biznesie. Jak zapobiegać i budować struktury zdolne do walki z przestępczością w cyberprzestrzeni? Książka nie daje odpowiedzi wprost. Hierarchiczne struktury nie są zdolne do prowadzenia takiej walki. Do jej prowadzenia zdolne będą struktury sieciowe. Wśród czytelników książki panuje przekonanie, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinna przekształcić się możliwie szybko w ośrodek analityczny. A jakie będą podstawowe zadania takiego ośrodka? Zdaniem autora, ważne jest, aby wszyscy reagowali na nowe zjawiska w odpowiedni sposób, tak aby stanowili linię obrony, a nie ataku.

Od skali mikro do makro

Książka nie stawia tylko samych pytań. Wnikliwy czytelnik bez trudu odczyta możliwości komercjalizacji wyników badań w niej przedstawionych. Nie chodzi tylko o zrozumienie działania grup przestępczych w dobie gospodarki cyfrowej. Poznanie nowych sposobów popełniania przestępstw to cenna wiedza dla kryminalistyki, ale także podpowiedź, jak walczyć ze zorganizowaną przestępczością. Autor obala błędne przekonanie o poprawie bezpieczeństwa poprzez eliminację poważnych przestępstw, w których przejmowane są duże lub bardzo duże kwoty. To jego zdaniem wynik niezrozumienia nowego modelu przestępczości. Przestępstwa związane z małymi kwotami, w wyniku efektu mnożnikowego, stają się coraz groźniejsze. Suma mikro przestępstw tworzy wielkie przestępstwa wymykające się systemom kontroli i służbom powołanym do ich zwalczania. Do tego jeszcze gospodarka cyfrowa umożliwia także przestępcom eliminację kosztów transakcyjnych. Zjawiska te poprawiają efektywność świata zorganizowanej przestępczości.

Co dalej – internet wszechrzeczy?

Trwają prace przygotowawcze do wydania książki Mafia 2.0 przez wydawnictwo Springer Publishing Company. Pozwoli to na podjęcie szerokiej, międzynarodowej debaty nad tezami autora. Może to przyczynić się do szybkiego rozwoju badań nad nowymi modelami biznesowymi świata przestępczego. Dr Wojciech Kurowski myśli już o innych polach badawczych, które związane są z nowym, naukowym podejściem do idei wehikułu czasu, totalną robotyzacją oraz niejawnym programowaniem ludzi. Jestem pewien, że jeszcze nie raz zaskoczy i zadziwi nas wynikami swoich badań.

Jerzy Cichowicz, współpraca SBW

 

Jerzy Cichowicz, współpraca SBW
Miesięcznik Finansowy BANK Strefa Vip: Biblioteka Bankowca
Przejdź do książki: Mafia 2.0