Wydawnictwo Poltext

Najlepsze źródło wiedzy

Strona główna»Recenzja

Newsletter

Nasi partnerzy

Recenzja

Ograniczone przywództwo EBOOK

Studium empiryczne

Andrzej K. Koźmiński


Recenzja:

"Ograniczone przywództwo" jest, jak pisze jej autor prof. Andrzej K. Koźmiński - ekonomista i socjolog, autor ponad 40 książek z dziedziny zarządzania - dokumentem wspólnej mądrości osób, które kształtowały i kształtują oblicze naszego kraju w najważniejszych obszarach życia?. 29 wybitnych osób znanych z życia publicznego, które są liderami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi, artystycznymi, naukowymi i religijnymi, podzieliło się doświadczeniem i swoimi myślami na temat przywództwa.

Nie ma przywództwa idealnego. W czystej postaci nie istnieje, jak zauważa autor, i formułuje teorię ?ograniczonego przywództwa?. To zapewne pocieszająca konstatacja dla wszystkich, którzy pełni obaw, i także determinacji, rozpoczęli wspinaczkę na szczyt. Siła przywódców przejawia się w zdolności obiektywnych i subiektywnych ograniczeń, z którymi muszą nieustannie walczyć, by powiększać sferę własnej autonomii i podejmowania decyzji - oto główne przesłanie książki. Umiejętność ?rozpychania? owych ograniczeń decyduje o skuteczności i wielkości lidera.

Droga lidera to zatem nieustanne wykuwanie stopni w lodowcu, jak to określa jeden z rozmówców autora.
Te stopnie to:
- pokonywanie braku wiedzy i fachowego przygotowania do rządzenia,
- radzenie sobie z konkurencją wewnętrzną i zewnętrzną,
- zarządzanie ludźmi, a nawet doskonalenie warsztatu aktorskiego, który w wielu wypadkach okazuje się pomocny.

Czy przywództwa można się nauczyć? Do pewnego stopnia, jak uważa autor, można. I podaje kilka wskazówek dla osób świadomie aspirujących do ról przywódczych.
Osoby takie powinny:
- dokonać samooceny własnego potencjału twórczego,
- określić misję i wizję, którą zamierzają realizować jako przywódcy,
- określić cenę, którą skłonne są zapłacić za realizację swoich ideałów czy marzeń,
- zrobić spis ograniczeń, z którymi trzeba się będzie zmierzyć,
- dokonać samooceny kompetencji potrzebnych do przezwyciężenia ograniczeń,
- opracować na własny użytek program wzmocnienia wymaganych kompetencji przywódczych.

Artur Negri
coach ACC ICF


Przejdź do książki: Ograniczone przywództwo EBOOK