Wydawnictwo Poltext

Najlepsze źródło wiedzy

przejdź do koszyka

Twój koszyk

pusty

Strona główna»Recenzja

Newsletter

Nasi partnerzy

Recenzja

Grupy kapitałowe na współczesnym rynku ubezpieczeniowym

Paweł Gołąb


Recenzja:

W grupie siła
Wśród wydawnictw oferujących „twardą” literaturę ubezpieczeniową, wydawnictwo Poltext od lat utrzymuje jedną z czołowych pozycji. Na szczególną uwagę ubezpieczeniowców zasługuje seria „Współczesne  Ubezpieczenia”,  która  dostarcza  najświeższej  wiedzy  fachowej.  Właśnie  w  tej serii ukazała się ciekawa pozycja pióra Pawła Gołąba pt. Grupy kapitałowe we współczesnym rynku ubezpieczeniowym.
W książce przedstawione są przesłanki  tworzenia  grup  kapitałowych,źródła  ich  siły  oraz  znaczenie na współczesnych  rynkach  ubezpieczeniowych. Autor analizuje powiązania kapitałowe,  organizacyjne,  informacyjne,  majątkowe, kontraktowe i personalne w grupach kapitałowych.Prezentuje  specyficzne  formy  firm,  jak spółki  akcyjne,  towarzystwa  ubezpieczeń wzajemnych,  keptywy  i Rynek  Loyd’sa. Omawia  zagadnienia  przejrzystości  zarządzania, strategie, regulacje prawne i podatkowe,  struktury  grup,  systemy  zarządzania i kontroli ryzyka. Podaje definicje oraz systematykę  ryzyka,  na które  są  narażone przedsiębiorstwa  w zależności  od profilu działalności i formy koncentracji. Analizuje dyrektywy dotyczące nadzoru nad zakładami  w grupach  ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz konglomeratami. Na zakończenie prezentuje studia przypadku  zintegrowanego  zarządzania  ryzykiem  w ubezpieczeniowej  grupie  kapitałowej Munich Re, konglomeracie finansowym Fortis i bankowo-ubezpieczeniowej  grupie KBC. Książka  jest  adresowana  do szerokiego kręgu  odbiorców:  kadry  zarządzającej,  akcjonariuszy i pracowników sektora ubezpieczeń, pracowników naukowych zajmujących się problematyką zarządzania, analizy ryzyka, prawa oraz finansów, a także studentów kierunków  związanych  z finansami  i ubezpieczeniami.

AWZ
Gazeta Ubezpieczeniowa nr 44 (707) 30 października 2012


Przejdź do książki: Grupy kapitałowe na współczesnym rynku ubezpieczeniowym