Wydawnictwo Poltext

Najlepsze źródło wiedzy

Strona główna»Recenzja

Newsletter

Nasi partnerzy

Recenzja

Sukcesja w rodzinie biznesowej

Spojrzenie praktyczne

Tomasz Budziak

Recenzja:

Jest to poradnik planowania i realizacji sukcesji w firmach rodzinnych dla przedsiębiorców, członków ich rodzin, kluczowych pracowników zatrudnionych w tych firmach oraz doradców biznesowych współpracujących z takimi firmami.


Autor przenosi na polski grunt zagraniczne doświadczenia w zakresie funkcjonowania firm rodzinnych, w tym szczególnie przygotowania
i przeprowadzenia sukcesji. Nie daje cudownych recept, ale podsuwa pytania, na które powinni sobie odpowiedzieć twórcy i sukcesorzy
w firmach rodzinnych:

- Co powoduje, że tylko niewielka część firm rodzinnych prosperuje przez pokolenia, a większość stosunkowo szybko wygasa?

- Jakie wyzwania stoją przed firmą rodzinną na różnych etapach jej rozwoju i jak się do nich przygotować?

- Jak ułożyć relacje między aktywnymi i pasywnymi biznesowo członkami rodziny?

- Jak oddzielić udział w dziedzictwie od udziału w decyzjach o biznesie?

- Jak pokierować procesem sukcesji, aby nie osłabić potencjału rozwojowego firmy i nie skłócić rodziny?

- Jak ewoluuje firma rodzinna w kolejnych pokoleniach i jak powinny przebiegać kolejne sukcesje?

- Jak wybrać i kształcić następcę?

- Jak przekazać młodszemu pokoleniu wizję firmy, uniknąć tyranii seniorów, nie doprowadzić do ubezwłasnowolnienia juniorów?

- Jak rozładować napięcia między młodymi sukcesorami a kluczowymi pracownikami? 

Autor słusznie przywiązuje szczególną wagę do szans i zagrożeń wynikających z przenikania się sfery rodzinnej i firmowej. Interwencja
w sferze firmy nie przyniesie dobrych rezultatów, jeżeli źródło problemu tkwi w kwestii rodzinnej. Rodziny są emocjonalne, nastawione
na zaspokojenie potrzeb najbliższych, a przynależność do nich nie wynika z zasług. Biznes rządzi się innymi prawami. Jest racjonalny, premiuje przydatność, a wejście do niego zależy od zgody stron. To rodzi pytania, np.: Do jakiego stopnia promować członków rodziny w firmie?
 

Nie da się uniknąć konfliktów w procesie sukcesji, więc należy nauczyć się metod ich rozwiązywania. Zamiast zamiatać nieporozumienia pod dywan, trzeba je identyfikować i otwarcie poszukiwać rozwiązań, nawet kosztem zróżnicowania pozycji członków rodziny w biznesie.
W książce przedstawione są instytucje, jak np. rada familijna, które mogą w tym pomóc.

 

Od lat poruszam się w środowisku przedsiębiorców i obserwacje autora pokrywają się z moimi spostrzeżeniami. Autor słusznie podkreśla wagę emocji i ich wpływ na funkcjonowanie rodzinnej firmy. Jednocześnie książkę cechuje praktyczne podejście do problemu sukcesji. Autor wskazuje narzędzia, jakie mogą być przydatne przy planowaniu i przeprowadzeniu sukcesji w firmach rodzinnych na różnych etapach rozwoju.

Obawiam się jedynie, że książka może okazać się zbyt obszerna dla zawsze zajętych przedsiębiorców i zabraknie im cierpliwości, by ją przeczytać „od deski do deski”. Mimo to sama podaruję tę książkę kilku znajomym prowadzącym firmy rodzinne.

W dobie kapitalizmu menedżerskiego firmy rodzinne mające długoterminowe nastawienie są szczególnie cenne. Efektywne sukcesje przyniosą korzyści rodzinom biznesowym i nam wszystkim. 


 

Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan
Przejdź do książki: Sukcesja w rodzinie biznesowej