Wydawnictwo Poltext

Najlepsze źródło wiedzy

Strona główna»Recenzja

Newsletter

Nasi partnerzy

Recenzja

Japońskie fabryki hybrydowe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

Od socjalizmu do Przemysłu 4.0

Tomasz Olejniczak


Recenzja:

 
 Jest to jedna z nielicznych prac naukowych poświęconych hybrydyzacji przedsiębiorstw japońskich opartych na wiarygodnych wynikach badań empirycznych. Przy tym jest to jedyne opracowanie tego typu w Polsce.

 

Oprócz walorów poznawczych opracowanie ma niewątpliwe wysokie walory aplikacyjne. Przedstawione wyniki badań mogą być użyteczne dla zarządzających badaną grupą organizacji (przedsiębiorstwa japońskie). Ponadto mogą dostarczyć użytecznej wiedzy menedżerom z innych przedsiębiorstw transnarodowych i globalnych, zwłaszcza odnośnie do możliwości pomiaru i oceny stopnia hybrydyzacji ich filii działających w różnych krajach.

 

Bardzo wysoko oceniam przygotowanie i przeprowadzenie badań, a w szczególności dbałość, jaką autor wykazał wypełniając reżim metodyczny przyjętego sposobu (replikacja) pomiaru i oceny stopnia hybrydyzacji japońskich przedsiębiorstw działających w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

 

z recenzji dra hab. Jarosława Karpacza
prof. UJK


Przejdź do książki: Japońskie fabryki hybrydowe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej