Wydawnictwo Poltext

Najlepsze źródło wiedzy

Strona główna»Recenzja

Newsletter

Nasi partnerzy

Recenzja

Japońskie fabryki hybrydowe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

Od socjalizmu do Przemysłu 4.0

Tomasz Olejniczak


Recenzja:

 Praca jest zakorzeniona w tradycji badań z zakresu zarządzania międzynarodowego
i dotyczy hybrydyzacji systemów zarządzania, którą autor rozumie jako łączenie różnych wzorów i tradycji. Należy uznać tę tematykę za ważną i interesującą, niewątpliwie wartą zbadania. W mojej opinii na uwagę zasługuje też fakt, iż autor podjął się replikacji badania prowadzonego przez zespół T. Abo. Replikacje są w naukach o zarządzaniu relatywnie rzadkie, pogoń za kolejnymi nowymi teoriami zmniejsza – ze stratą dla teorii – zainteresowanie nimi. Tym bardziej więc warto docenić wysiłek autora.

 

Jeśli chodzi o warstwę koncepcyjną, a zwłaszcza badawczą, opracowanie zasługuje na uznanie i wysoką ocenę. Autor analizuje szeroki zakres literatury związanej
z hybrydyzacją, a następnie przeprowadza – z wykorzystaniem mieszanych metod – bardzo interesujące badanie empiryczne.

 

Wykorzystanie pojęcia hybrydyzacji do analizy procesów zarządzania uważam za interesujące i ambitne (choć nie nowatorskie) zamierzenie badawcze. Wartością dodaną pracy jest poszerzenie wiedzy dotyczącej procesów hybrydyzacji, zwłaszcza przebiegających w kontekście kulturowo-instytucjonalno-ekonomicznym wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

 

z recenzji prof. dr hab. Beaty Glinki


Przejdź do książki: Japońskie fabryki hybrydowe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej