Wydawnictwo Poltext

Najlepsze źródło wiedzy

Strona główna»Akademickie podręczniki Poltextu

Newsletter

Nasi partnerzy

Akademickie podręczniki Poltextu

Organizacje w praktyce (redakcja naukowa Monika Kostera)

W Polsce brakowało dotychczas dobrego podręcznika opartego na studiach przypadków – wreszcie studenci zarządzania i teorii organizacji mogą z pożytkiem skorzystać z metody powszechnie stosowanej np. w Harvard Business School. Dzięki znakomitemu doborowi nieoczywistych i niestandardowych organizacji czytelnik jest w stanie zrozumieć złożoność kontekstów i uwarunkowań różnych ich typów. Książka powinna być szczególnie przydatna dla uczestników programów typu MBA, a także dla studentów studiów magisterskich zarządzania i socjologii.

więcej

Nasza cena

42,42 zł

49,90 zł

RABAT 15%

Polityka zagraniczna (redakcja naukowa Teresa Łoś-Nowak)

Książka Polityka zagraniczna. Aktorzy – potencjały – strategie jest oryginalną pracą zbiorową, w której rozważania teoretyczne i modelowe dotyczące polityki zagranicznej zostały skonfrontowane z analizą realnej polityki zagranicznej państw, wybranych wedle kryterium pozycji (statusu) zajmowanej w systemie międzynarodowym. Przedmiotem analizy są strategie realizowane w polityce zagranicznej mocarstw

więcej

Nasza cena

55,17 zł

64,90 zł

RABAT 15%

Ubezpieczenia

Akademickie podręczniki Poltextu, Ubezpieczenia

redakcja naukowa Jerzy Handschke, Jan Monkiewicz

Ubezpieczenia (redakcja naukowa Jerzy Handschke, Jan Monkiewicz)
Ostatnie lata przyniosły wielkie zmiany w dziedzinie ubezpieczeń. Pojawiły się nowe produkty, nowe ryzyka i nowe metody zarządzania nimi. Zacieśniły się związki ubezpieczeń z bankowością i rynkami kapitałowymi. Zmieniło się przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, coraz bardziej złożone są regulacje prawne, dynamicznym zmianom podlegają instytucje sieci bezpieczeństwa. Wszystkie te przemiany spowodowały konieczność dostarczenia szerokim kręgom specjalistów oraz studentom wszechstronnej wiedzy – teoretycznej i praktycznej.
więcej

Nasza cena

50,92 zł

59,90 zł

RABAT 15%

Bankowość. Zagadnienia podstawowe

, Akademickie podręczniki Poltextu, Finanse, Finanse

Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Władysław L. Jaworski, Zofia Zawadzka

Bankowość. Zagadnienia podstawowe (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Władysław  L. Jaworski, Zofia Zawadzka)
Podręcznik odpowiada programom wykładu bankowości na studiach licencjackich. Ze względu na szeroki przegląd problematyki związanej z bankowością jako nauką o przedsiębiorstwie bankowym i jego otoczeniu polecamy go również studentom na poziomie magisterskim oraz praktykom bankowym.
więcej

Nasza cena

42,42 zł

49,90 zł

RABAT 15%

Bankowość. Podręcznik akademicki

, Akademickie podręczniki Poltextu, Finanse, Finanse

pod redakcją Władysława L. Jaworskiego i Zofii Zawadzkiej

Bankowość. Podręcznik akademicki (pod redakcją Władysława L. Jaworskiego i Zofii Zawadzkiej)

Podręcznik autorów z SGH przedstawia całokształt problemów związanych z funkcjonowaniem współczesnych banków. W części 1 omówiono system bankowy i jego relacje z otoczeniem - pojęcie systemu bankowego, politykę pieniężną banku centralnego, nadzór bankowy i system gwarantowania depozytów oraz funkcjonowanie rynków finansowych (globalizację, liberalizację, deregulację, sekurytyzację, postęp w telekomunikacji i informatyzacji).

więcej

Nasza cena

101,92 zł

119,90 zł

RABAT 15%


pokaż wszystko