Wydawnictwo Poltext

Najlepsze źródło wiedzy

przejdź do koszyka

Twój koszyk

pusty

Strona główna»Europeistyka»Trzy oblicza unijnych granic

Newsletter

Nasi partnerzy

Trzy oblicza unijnych granic

Trzy oblicza unijnych granic (Monika Trojanowska-Strzęboszewska)

Nasza cena

39,92 zł

49,90 zł

RABAT 20%

Trzy oblicza unijnych granic

Polityka granic zewnętrznych Unii Europejskiej 

Akademickie podręczniki Poltextu, Europeistyka, Polityka międzynarodowa

Monika Trojanowska-Strzęboszewska

  • ISBN: 978-83-7561-138-0
  • format 165/235
  • 336 stron
  • oprawa miękka
Książka stanowi próbę wyjaśnienia fenomenu Unii Europejskiej. Odwołując się do trzech modeli terytorialnej organizacji władzy autorka pyta, czy realizowany w UE projekt politycznego i ekonomicznego zjednoczenia ma charakter quasi-państwowy, (neo)średniowieczny czy imperialny? Odpowiedź na to pytanie przynosi analiza funkcjonalnego wymiaru unijnych granic zewnętrznych. Pokazuje ona, że na gruncie unijnej polityki granic zewnętrznych równolegle realizowane są konkurujące ze sobą trzy strategie oddziaływania na funkcje i charakter tych granic. Ukierunkowano je na obniżanie stopnia izolacji obszarów przygranicznych, ustanawianie ekskluzyjnego reżimu kontroli granic oraz budowanie przyjaznej (za)granicy poprzez tworzenie w jej otoczeniu zewnętrznym powiązań o charakterze gospodarczym i politycznym oraz rozpowszechnianie standardów i systemu wartości, przyjętych przez UE. Książka polecana jest studentom europeistyki i stosunków międzynarodowych, a także wszystkim tym, których nurtują pytania, czym jest i w którą stronę zmierza UE. 


Publikacja jest wartościowym i twórczym przedsięwzięciem co najmniej z trzech przyczyn:
•    wyboru tematu – aktualnego i stanowiącego przedmiot  zainteresowania różnych dyscyplin naukowych: politologii, prawa, socjologii, ekonomii czy socjologii;
•    twórczej jego konceptualizacji z pokazaniem różnych aspektów omawianego zjawiska przy równocześnie silnym osadzeniu w paradygmatach politologicznych;
•    analitycznego charakteru przejawiającego się w podporządkowaniu niezbędnego opisu potrzebom formułowanych wniosków i syntez.


- prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk, Katedra Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski

Przedmiot zainteresowania autorki stanowi nieustannie reinterpretowany koncept granicy i praktyka (polityka) kształtowania wielości granic w ramach i na obrzeżach Unii Europejskiej. (…) Jest to publikacja z wielu względów fascynująca i wybitna.

- doc. dr hab. Henryk Szlajfer, Instytut Studiów Politycznych PAN

O AUTORCE
Monika Trojanowska-Strzęboszewska
– doktor nauk politycznych, adiunkt w Katedrze Instytucji Europejskich Instytutu Politologii UKSW, absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Obszar zainteresowań badawczych: integracja europejska, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej granic zewnętrznych UE oraz europejskich polityk imigracyjnych, a także teorii i koncepcji integracji europejskiej.

RECENZJE

Istniejące w latach 80. i 90. XX w. przekonanie o nastaniu świata bez granic, zostało – jak twierdzi Monika Trojanowska-Strzęboszewska, autorka książki pt. „Trzy oblicza unijnych granic. Polityka granic zewnętrznych Unii Europejskiej” – szybko zweryfikowane przez kulturowo-społeczną rzeczywistość. To z kolei stało się podstawą „renesansu granic” oraz inspiracją do refleksji na temat nieustannie fascynującego fenomenu granic, których owoc stanowi m.in. recenzowany podręcznik.

 więcej >
Joanna Rak
Geopolityka.net Portal Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, Konserwatyzm.pl