Wydawnictwo Poltext

Najlepsze źródło wiedzy

Strona główna»Wydawnictwo Poltext»Ubezpieczenia

Newsletter

Nasi partnerzy

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia (redakcja naukowa Jerzy Handschke, Jan Monkiewicz)

Nasza cena

50,92 zł

59,90 zł

RABAT 15%

Ubezpieczenia

Podręcznik akademicki 

Akademickie podręczniki Poltextu, Ubezpieczenia

redakcja naukowa Jerzy Handschke, Jan Monkiewicz

  • ISBN: 978-83-7561-085-7
  • format 165/235
  • 544 strony
  • oprawa twarda
Ostatnie lata przyniosły wielkie zmiany w dziedzinie ubezpieczeń. Pojawiły się nowe produkty, nowe ryzyka i nowe metody zarządzania nimi. Zacieśniły się związki ubezpieczeń z bankowością i rynkami kapitałowymi. Zmieniło się przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, coraz bardziej złożone są regulacje prawne, dynamicznym zmianom podlegają instytucje sieci bezpieczeństwa. Wszystkie te przemiany spowodowały konieczność dostarczenia szerokim kręgom specjalistów oraz studentom wszechstronnej wiedzy – teoretycznej i praktycznej. Powstał podręcznik autorstwa wybitnych specjalistów reprezentujących główne ośrodki akademickie w kraju. Omówiono w nim takie problemy, jak: ryzyko, jego pomiar i klasyfikacja; ubezpieczenia jako urządzenie finansowe; regulacje działalności ubezpieczeniowej; produkty ubezpieczeniowe; zarządzanie ryzykiem; gospodarka finansowa przedsiębiorstw ubezpieczeniowych; controling, budżetowanie, analiza finansowa i reasekuracja; ubezpieczenia na rynku finansowym; globalizacja systemu ubezpieczeniowego; nadzór ubezpieczeniowy; gwarancje ochrony ubezpieczeniowej; ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego.

Jest to nowoczesny podręcznik, napisany przez zespół znanych Autorów, adresowany do dojrzałego i wymagającego Czytelnika. Nie ma on swojego odpowiednika na rynku krajowym.
- Prof. dr hab. Tomasz Michalski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

To nowatorskie dzieło stanowi pożyteczną pozycję w literaturze do studiowania przedmiotu „ubezpieczenia” oraz kierunków pokrewnych. Będzie także bardzo przydatne dla praktyków ubezpieczeniowych.
- Prof. dr hab. Stanisław Owsiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Podręcznik akademicki znanych autorytetów świata ubezpieczeniowego, o wysokim prestiżu naukowym i dużym doświadczeniu praktycznym, stanowi cenny wkład w rozwój krajowej myśli ubezpieczeniowej.
- Prof. dr hab. Kazimierz Ortyński, Politechnika Radomska

Współczesne ubezpieczenia coraz bardziej oddalają się od swojego klasycznego modelu biznesowego, zbliżając się do bankowości i rynku kapitałowego. Podręcznik pod redakcją Jerzego Handschke i Jana Monkiewicza jest udaną próbą ukazania ich nowego oblicza.
- Prof. dr hab. Andrzej Sopoćko, Uniwersytet Warszawski