Wydawnictwo Poltext

Najlepsze źródło wiedzy

Strona główna»Wydawnictwo Poltext»Hörverstehen AUDIO

Newsletter

Nasi partnerzy

Hörverstehen AUDIO

Hörverstehen AUDIO (Maciej Ganczar, Katarzyna Matusiak)
AUDIOBOOK

Nasza cena

33,92 zł

39,90 zł

RABAT 15%

Hörverstehen AUDIO

Podręcznik do nauki rozumienia ze słuchu 

Język niemiecki, Niemiecki, Weźmy się za języki

Katarzyna MatusiakMaciej Ganczar

  • ISBN: 978-83-7561-081-9
  • format CD MP3
  • Czas: 5h 9 min
Płyta MP3 z książeczką

Aby skutecznie komunikować się w języku obcym, należy opanować nie tylko sprawność pisania i czytania, ale także – a  raczej przede wszystkim – mówienia i rozumienia tekstu, co często sprawia nam najwięcej problemów. Podręcznik Hörverstehen pomaga w przezwyciężeniu tych trudności. Jego celem jest rozwijanie umiejętności słuchania, a także wprowadzenie nowego słownictwa oraz utrwalenie go poprzez wykonywanie różnorodnych ćwiczeń i poznawanie terminologii z różnych dziedzin.
Każdy z 50 rozdziałów książki dołączonej do płyty, stanowi odrębną jednostkę tematyczną i zawiera następujące elementy:
•    Wortschatzübungen – ćwiczenie bądź ćwiczenia wprowadzające słownictwo typowe dla danego kręgu tematycznego,
•    Höraufgabe – zadanie na rozumienie ze słuchu sprawdzające poziom opanowania materiału po przerobieniu danego rozdziału, nawiązujące zawsze do odsłuchanego nagrania,
•    Nach dem Hören – dodatkowe zadanie do szlifowania umiejętności mówienia i pisania,
•    Glossar – glosariusz niemiecko-polski.
Na końcu zamieszczono Rozwiązania do ćwiczeń i zadań, co ma umożliwić samodzielną naukę.

Teksty nagrane w formacie mp3 skonstruowane są na wzór audycji radiowych czy wykładów, dotyczą sytuacji codziennych, a ich tematyka związana jest ściśle z wymaganiami egzaminacyjnymi.

Podręcznik skierowany jest do osób uczących się języka niemieckiego na poziomie od B1+ do C1 wg Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. Powstał z myślą o maturzystach piszących maturę na poziomie rozszerzonym, studentach filologii germańskiej, słuchaczach kolegiów językowych oraz uczestnikach kursów językowych przygotowujących do certyfikatów na ww. poziomach.

O AUTORACH

Dr Maciej Ganczar (ur. 1976) - absolwent filologii germańskiej na Uniwersytecie Szczecińskim (2000); absolwent Studium Doktoranckiego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego, gdzie w roku 2007 uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa niemieckiego; nauczyciel akademicki, w latach 2001-2003 wykładowca w Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, w latach 2001 – 2004 lektor języka niemieckiego na Akademii Medycznej w Warszawie, w latach 2003 – 2005 lektor w Katedrze Języków Specjalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego; Obecnie wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sieradzu; tłumacz literatury niemieckojęzycznej; autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu literaturoznawstwa niemieckiego oraz języków specjalistycznych; rzeczoznawca MEN ds. podręczników szkolnych przeznaczonych do kształcenia ogólnego.

Katarzyna Matusiak - absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sieradzu (1996) oraz filologii germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego (1998), nauczyciel języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym (1996-99), lektor języka niemieckiego (współpraca ze szkołą językową Berlitz w latach 2003-2008), od 2005 nauczyciel przedmiotów praktycznych: konwersacje, rozumienie ze słuchu oraz pisanie w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sieradzu, organizator praktyk szkolnych dla studentów NKJO w Bad Sulza (Turyngia).