Wydawnictwo Poltext

Najlepsze źródło wiedzy

przejdź do koszyka

Twój koszyk

pusty

Strona główna»Finanse»Wycena biznesu w praktyce

Newsletter

Nasi partnerzy

Wycena biznesu w praktyce

Wycena biznesu w praktyce (pod red. Marka Panfila)

Nasza cena

38,17 zł

44,90 zł

RABAT 15%

Wycena biznesu w praktyce

 

Ekonomia i gospodarka, Finanse, Finanse, Poza seriami

Marek Panfil

  • ISBN: 978-83-7561-039-0
  • format 165/233
  • 208 stron
  • oprawa miękka

 

Podręcznik zawiera podstawową wiedzę na temat metod i procedur wyceny całego przedsiębiorstwa, wyodrębnionych jego części i poszczególnych aktywów. Autorzy przyjęli ciekawą konwencję opisu technik wyceny poprzez analizę konkretnych przykładów firm, w których przeprowadzono te procesy w różnych aspektach ich funkcjonowania. Są to m.in... Następujące rodzaje spółek: handlowa, odzieżowa, spożywcza, telekomunikacyjna, usługowa wydobywcza (spółka celowa), oraz wybrane aktywa niematerialne – tj. znak towarowy,  siła robocza, umowa o niekonkurowaniu w firmie produkującej napoje energetyczne. Do zaprezentowanych wycen wykorzystane zostały następujące metody: zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), rynkowe, skorygowanych aktywów netto oraz opcji realnych. Znak towarowy (marka) został wyceniony metodą nadwyżki stopy zwrotu, wartość umowy o niekonkurowaniu – metodą DCF,  a siła robocza – metodą kosztu zastąpienia.  Atutem książki jest jej praktyczny charakter, odniesienie teorii do rzeczywistości gospodarczej, co znacznie ułatwia zrozumienie problematyki zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

„Wielu Czytelników odczuwa brak publikacji poruszających to zagadnienie nie tylko od strony teoretycznej, ale przede wszystkim od strony praktycznej […]. Recenzowana książka będzie pomocna dla szerokiego kręgu osób zainteresowanych wycenami przedsiębiorstw, wyodrębnionych ich części, aktywów niematerialnych oraz projektów inwestycyjnych. Należą do nich naukowcy, studenci kierunków finansowych, uczestnicy studiów podyplomowych oraz analitycy i inwestorzy samodzielnie dokonujący wycen lub śledzący wyceny przeprowadzone przez innych”.

prof... Dr hab... Andrzej Fierla 
Szkoła Główna Handlowa