Wydawnictwo Poltext

Najlepsze źródło wiedzy

Strona główna»Chuligaństwo stadionowe EBOOK

Newsletter

Nasi partnerzy

Chuligaństwo stadionowe EBOOK

Chuligaństwo stadionowe EBOOK (Marcin Kamiński)
EBOOK
epub mobi

Nasza cena

55,92 zł

69,90 zł

RABAT 20%

Chuligaństwo stadionowe EBOOK

Problematyka prawna, kryminologiczna i psychologiczna 

Marcin Kamiński

  • ISBN: 978-83-8175-305-0
  • 318 stron

Tytuł dostępny również jako:

» wersja tradycyjna

Monografia w sposób kompleksowy prezentuje problematykę chuligaństwa stadionowego jako zjawiska społecznego i prawnego. Jej zasadniczą część stanowią analizy związane z krajowymi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi chuligaństwa na stadionach; szczególną uwagę poświęcono regulacjom mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych.

W monografii zaprezentowano dane statystyczne dotyczące chuligaństwa stadionowego – zebrane zarówno przez instytucje państwowe (organy ścigania), jak i organizacje pozarządowe (Polski Związek Piłki Nożnej). Na uwagę zasługuje wnikliwy opis typologii kibiców oraz tworzonej przez nich subkultury wraz z badaniem cech psychologicznych sprawców chuligaństwa stadionowego. Autor omawia kryminalistyczne aspekty chuligaństwa, przede wszystkim modus operandi czynów popełnianych na stadionach, a także problematykę kryminologiczną, uwzględniając relacje między grupami kibiców. Monografię kończy prezentacja propozycji rozwiązań, które mogą zredukować liczbę niepożądanych zachowań związanych z meczami piłkarskimi.
 

  Monografia stanowi jedno z nielicznych w polskiej literaturze prawnej i kryminologicznej opracowań tak dogłębnie przedstawiających problematykę chuligaństwa stadionowego, jest oparta na dobrej znajomości realiów szeroko rozumianego zjawiska chuligaństwa stadionowego oraz na przeprowadzonych badaniach empirycznych.
           - z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Tomaszewskiego, Uniwersytet Warszawski

  Wielką wartością monografii jest jej interdyscyplinarny charakter. Na uznanie zasługuje nie tylko szerokie ujęcie problematyki dogmatycznej (rozważań w sferze normatywnej) z uwzględnieniem kontekstu historycznego oraz kontekstu prawnoporównawczego, ale także pokazanie szerokiego zakresu problemów socjotechnicznych związanych z tworzeniem i stosowaniem regulacji prawnych.
           - z recenzji dr. hab. Marka Leśniaka, Uniwersytet Śląski
 


 

Marcin Kamiński – doktor nauk prawnych, ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz psychologię na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uczestniczył w Prawniczym Seminarium Doktorskim w Akademii Leona Koźmińskiego. Adwokat należący do Izby Adwokackiej w Warszawie. W swojej pracy naukowej koncentruje się głównie na problematyce prawa karnego oraz na wybranych działach prawa cywilnego. Autor licznych publikacji naukowych, w tym monografii Prostytucja w aspektach psychologiczno-społecznych i prawnych.