Wydawnictwo Poltext

Najlepsze źródło wiedzy

Strona główna»Monografie Prawnicze»Chuligaństwo stadionowe

Newsletter

Nasi partnerzy

Chuligaństwo stadionowe

Chuligaństwo stadionowe (Marcin Kamiński)

Nasza cena

59,92 zł

74,90 zł

RABAT 20%

Chuligaństwo stadionowe

Problematyka prawna, kryminologiczna i psychologiczna 

Monografie Prawnicze

Marcin Kamiński

  • ISBN: 978-83-8175-304-3
  • format 165 x 235 mm
  • 318 stron
  • oprawa miękka

Tytuł dostępny również jako:

e-book


Monografia w sposób kompleksowy prezentuje problematykę chuligaństwa stadionowego jako zjawiska społecznego i prawnego.
Jej zasadniczą część stanowią analizy związane z krajowymi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi chuligaństwa na stadionach; szczególną uwagę poświęcono regulacjom mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych.

W monografii zaprezentowano dane statystyczne dotyczące chuligaństwa stadionowego – zebrane zarówno przez instytucje państwowe (organy ścigania), jak i organizacje pozarządowe (Polski Związek Piłki Nożnej). Na uwagę zasługuje wnikliwy opis typologii kibiców oraz tworzonej przez nich subkultury wraz z badaniem cech psychologicznych sprawców chuligaństwa stadionowego. Autor omawia kryminalistyczne aspekty chuligaństwa, przede wszystkim modus operandi czynów popełnianych na stadionach, a także problematykę kryminologiczną, uwzględniając relacje między grupami kibiców. Monografię kończy prezentacja propozycji rozwiązań, które mogą zredukować liczbę niepożądanych zachowań związanych z meczami piłkarskimi.
 

  Monografia stanowi jedno z nielicznych w polskiej literaturze prawnej i kryminologicznej opracowań tak dogłębnie przedstawiających problematykę chuligaństwa stadionowego, jest oparta na dobrej znajomości realiów szeroko rozumianego zjawiska chuligaństwa stadionowego oraz na przeprowadzonych badaniach empirycznych.
           - z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Tomaszewskiego, Uniwersytet Warszawski

  Wielką wartością monografii jest jej interdyscyplinarny charakter. Na uznanie zasługuje nie tylko szerokie ujęcie problematyki dogmatycznej (rozważań w sferze normatywnej) z uwzględnieniem kontekstu historycznego oraz kontekstu prawnoporównawczego, ale także pokazanie szerokiego zakresu problemów socjotechnicznych związanych z tworzeniem i stosowaniem regulacji prawnych.
           - z recenzji dr. hab. Marka Leśniaka, Uniwersytet Śląski
 


 

Marcin Kamiński – doktor nauk prawnych, ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz psychologię na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uczestniczył w Prawniczym Seminarium Doktorskim w Akademii Leona Koźmińskiego. Adwokat należący do Izby Adwokackiej w Warszawie. W swojej pracy naukowej koncentruje się głównie na problematyce prawa karnego oraz na wybranych działach prawa cywilnego. Autor licznych publikacji naukowych, w tym monografii Prostytucja w aspektach psychologiczno-społecznych i prawnych.