Wydawnictwo Poltext

Najlepsze źródło wiedzy

przejdź do koszyka

Twój koszyk

pusty

Strona główna»Monografie Prawnicze»Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych

Newsletter

Nasi partnerzy

Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych

Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych (Jarosław Olesiak)

Nasza cena

63,67 zł

74,90 zł

RABAT 15%

Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych

za ich zaległości podatkowe jako ciężar publiczny w świetle zasady proporcjonalności z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP 

Monografie Prawnicze

Jarosław Olesiak

  • ISBN: 978-83-8175-255-8
  • format 165 x 235 mm
  • 240 stron
  • oprawa miękka

MONOGRAFIA PRAWNICZA

Książka jest poświęcona problematyce odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółek kapitałowych. Podstawowa teza badawcza przyjęta na potrzeby prowadzonych w niej rozważań jest następująca: odpowiedzialność członków zarządu jest szczególną postacią ciężaru publicznego, o którym mowa w art. 84 Konstytucji. Jest to różny od obowiązku podatkowego ciężar, którego nakładanie, z uwagi na jego wtórny charakter względem zobowiązania podatkowego spoczywającego na spółce-podatniku, podlega ocenie przez pryzmat zasady proporcjonalności, o której mowa w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Oprócz zagadnień dotyczących charakteru prawnego odpowiedzialności tej kategorii osób trzecich w monografii poruszono także zagadnienie standardów postępowania prowadzonego wobec członków zarządu.


  Podjęta w monografii problematyka odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółek kapitałowych została w sposób oryginalny, bo dotąd nieanalizowany w literaturze przedmiotu, powiązana z pojęciem ciężaru publicznego na tle konstytucyjnej zasady proporcjonalności. Autor w sposób konsekwentny i na wysokim poziomie merytorycznym zaprojektował i zrealizował zadanie badawcze. Zwrócić należy uwagę, że dotychczas w piśmiennictwie – pomimo licznych opracowań dotyczących zarówno odpowiedzialności osób trzecich w ogólności, jak i odpowiedzialności jednej z ich kategorii w osobach członków zarządu spółek kapitałowych – nie dokonywano oceny konstytucyjnoprawnego charakteru odpowiedzialności osób trzecich, w szczególności z punktu widzenia proporcjonalności, o której mowa w art. 31 ust. 3 Konstytucji.
           - z recenzji prof. KUL dr hab. Beaty Kuci-Guściory
 


 

JAROSŁAW OLESIAK – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, specjalność prawo finansowe. Adiunkt
w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Adwokat; autor i współautor wielu publikacji z zakresu prawa finansowego.