Wydawnictwo Poltext

Najlepsze źródło wiedzy

przejdź do koszyka

Twój koszyk

pusty

Strona główna»Finanse»Innowacyjny produkt finansowy wspierający rozwój gospodarki mieszkaniowej w Polsce

Newsletter

Nasi partnerzy

Innowacyjny produkt finansowy wspierający rozwój gospodarki mieszkaniowej w Polsce

Innowacyjny produkt finansowy wspierający rozwój gospodarki mieszkaniowej w Polsce (Mariusz Andrzejewski, Ewelina Pawłowska-Szawara, Jolanta Stanienda)

Nasza cena

35,92 zł

44,90 zł

RABAT 20%

Innowacyjny produkt finansowy wspierający rozwój gospodarki mieszkaniowej w Polsce

Koncepcja modelowego rozwiązania: wyniki badań 

Finanse

Mariusz Andrzejewski, Ewelina Pawłowska-Szawara, Jolanta Stanienda

  • ISBN: 978-83-8175-136-0
  • format 165 x 235 mm
  • 156 stron
  • oprawa miękka ze skrzydełkami

Tytuł dostępny również jako:

e-book

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych oraz poprawa warunków mieszkaniowych rodzin w Polsce, w tym w szczególności rodzin wielodzietnych, stanowi jedno z największych wyzwań społecznych i ekonomicznych. Narzędziem pomocnym
w sprostaniu temu wyzwaniu może być innowacyjne rozwiązanie finansowe, wdrażane w relatywnie krótkim czasie, wykorzystujące przekierowywanie części strumieni pieniężnych z programu „Rodzina 500+” z wydatków konsumpcyjnych na wydatki inwestycyjne. Publikacja zawiera propozycję takiego właśnie rozwiązania.

Dowolny bank komercyjny mógłby udzielać kredytów hipotecznych ujednoliconych pod względem treści umowy, oprocentowania i sposobu zabezpieczenia. Finansowanie byłoby udzielane m.in. na zakup mieszkania na rynku pierwotnym lub na budowę domu jednorodzinnego (do około 140 m² powierzchni użytkowej). Zabezpieczeniem byłaby hipoteka umowna na rzecz banku. Preferencyjny kredyt polegałby na tym, że udzielano by go bez konieczności wniesienia wkładu własnego. Drugą formą zabezpieczenia byłaby cesja praw do przekierowania strumienia świadczeń wychowawczych pochodzących
z programu „Rodzina 500+”, które w uzgodnionej kwocie byłyby przelewane bezpośrednio z budżetu państwa na rachunki banków służące do spłaty rat kredytu.

Koncepcja jest oparta na mechanizmach wolnorynkowych – zarówno z punktu widzenia banku oraz dewelopera, jak
i rodziny nabywającej nieruchomość. Dodatkowo projekt zakłada podjęcie działań w zakresie ochrony środowiska oraz promowania odnawialnych źródeł energii (OZE) przez ten innowacyjny produkt kredytowy.


  W monografii przedstawiono tematykę ważną i aktualną zarówno w wymiarze badawczym, jak i wdrożeniowym. Podstawowym walorem są wyniki szeroko zakrojonych badań empirycznych, które potwierdzają założenia koncepcji innowacyjnego produktu finansowego, wspierającego rozwój gospodarki mieszkaniowej w Polsce w postaci propozycji preferencyjnego kredytu mieszkaniowego skierowanego głównie do rodzin wielodzietnych. Tym, co stanowi o wartości tej monografii, jest praktyczny wymiar wzbogacony o szerokie spektrum doświadczeń zawodowych autorów publikacji. Zawiera ona walor poszerzenia wiedzy i może stanowić źródło informacji dla bankowców, studentów, uczestników studiów podyplomowych i doktoranckich, a także wszystkich zainteresowanych rozwojem bankowości na poziomie krajowym.
           - z recenzji prof. UJK, dr hab. Andrzeja Pawlika
 
Mariusz Andrzejewski
– doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziekan Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie, kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej. W latach 2005–2006 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) oraz Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Ponadto członek European Accounting Association (EAA) oraz International Association for Accounting Education & Research (IAAER). Były arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie przewodniczący rady nadzorczej spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wiceprzewodniczący rady nadzorczej Tauron Sprzedaż sp. z o.o. oraz członek rady nadzorczej PKO Bank Polski S.A. W przeszłości zasiadał w radach nadzorczych i zarządach wielu spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Kierownik projektu MNiSW „Dialog” pn. Model innowacyjnego instrumentu finansowego wspierającego rozwój mieszkalnictwa – od koncepcji do wdrożenia.

Ewelina Pawłowska-Szawara – doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, zatrudniona w sektorze bankowym jako zastępca kierownika placówki bankowej oraz jako ekspert finansowy. Ma na swoim koncie liczne sukcesy sprzedażowe w obszarze kredytów hipotecznych (w latach 2016–2019 placówka, którą współzarządza, klasyfikowała się na pierwszym miejscu w Polsce pod względem wolumenu sprzedaży kredytów hipotecznych w sieci agencji Banku Pekao S.A.). Dwukrotna stypendystka prestiżowego stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia
w nauce oraz stypendystka Fundacji Sapere Auso za ponadprzeciętne wyniki w nauce. Główny wykonawca i ekspert
w projekcie MNiSW „Dialog” pn. Model innowacyjnego instrumentu finansowego wspierającego rozwój mieszkalnictwa – od koncepcji do wdrożenia, którego celem było stworzenie innowacyjnego modelu instrumentu finansowego (pionierskiego kredytu hipotecznego) wspierającego rozwój mieszkalnictwa w Polsce. Trzykrotnie pełniła funkcję kierownika badań naukowych realizowanych w ramach grantu uczelnianego na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Jolanta Stanienda – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kierownik naukowy projektu MNiSW w ramach programu „Dialog” o tematyce ekonomii społecznej. Główny wykonawca i ekspert w projekcie MNiSW pn. Model innowacyjnego instrumentu finansowego wspierającego rozwój mieszkalnictwa – od koncepcji do wdrożenia. Autorka i współautorka publikacji z zakresu determinant rozwoju społeczno-gospodarczego (w tym kapitału społecznego) oraz rozwoju przedsiębiorstw i podmiotów społecznych
w dobie rewolucji 4.0. Aktywnie współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, uczestnicząc w stażach
i przygotowując ekspertyzy, m.in. pt. Zintegrowany model operacyjny inteligentnego miasta – rekomendacje dla implementacji w małopolskich miastach średniej wielkości oraz Strategia wprowadzania na rynek innowacyjnego uniwersalnego robota przemysłowego Spółki ELPLC Sp. z o.o. Od 2017 r. ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Członek zespołu problemu węzłowego projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości w UEK pt. Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej, w którym prowadzi badania dotyczące kapitału społecznego oraz zjawiska asymetrii informacji w tym obszarze.

POLECAMY RÓWNIEŻ:

Nowoczesne instrumenty finansowe wspierające rozwój mieszkalnictwa w Unii Europejskiej i w Polsce

Mariusz Andrzejewski, Maciej Baranowski, Ewelina Pawłowska-Szawara

42,00 zł
Dodaj do koszyka