Wydawnictwo Poltext

Najlepsze źródło wiedzy

Strona główna»Ekonomia i gospodarka»Inwestycyjny wymiar konsumpcji

Newsletter

Nasi partnerzy

Inwestycyjny wymiar konsumpcji

Inwestycyjny wymiar konsumpcji (redakcja naukowa: Anna Olejniczuk-Merta, Adam Noga)

Nasza cena

39,92 zł

49,90 zł

RABAT 20%

Inwestycyjny wymiar konsumpcji

Istota, formy, znaczenie 

Ekonomia i gospodarka

redakcja naukowa: Anna Olejniczuk-Merta, Adam Noga

  • ISBN: 978-83-8175-079-0
  • format 165 x 235 mm
  • 208 stron
  • oprawa miękka ze skrzydełkami

Tytuł dostępny również jako:

e-book

MONOGRAFIA NAUKOWA


Do niedawna ekonomia zajmowała się konsumpcją głównie jako efektem procesu produkcji, służącym zaspokajaniu potrzeb człowieka. Takie traktowanie konsumpcji zmienia się: obecnie coraz częściej postrzega się konsumpcję jako źródło powstawania i rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego. Ta zmiana zaczęła się w drugiej połowie XX wieku, kiedy
to ważnymi czynnikami rozwoju gospodarczego stały się wiedza i innowacje, w tym innowacje technologiczne
i komunikacyjne. Książka ukazuje genezę i czynniki nowych relacji konsumpcja – inwestycje oraz wyjaśnia istotę tych procesów i ich skutki.

 

  Większość współczesnych społeczeństw (głównie Zachodu i Północy) staje się tzw. społeczeństwami dobrobytu, społeczeństwami masowej konsumpcji. Procesy te przewartościowują rolę konsumpcji zarówno w sferze gospodarki, jak
i życia społecznego z biernej na aktywną. Sprawiają, że zmienia się optyka życia gospodarczego i społecznego, zarówno
w aspekcie teoretycznym, jak i w sferze realnej. Jedną z takich zmian jest inne postrzeganie relacji konsumpcja – inwestycje. W tradycyjnej ekonomii i polityce gospodarczej kategorie te były przeciwieństwami (albo konsumpcja, albo inwestycje), podczas gdy dzisiaj coraz częściej dostrzega się między nimi – i to na coraz większą skalę – zjawiska substytucji, komplementarności oraz synergii.

Książka proponuje takie właśnie, nowe spojrzenie na współczesne związki pomiędzy konsumpcją a inwestycjami wraz
z próbą ich wyjaśnienia. Chodzi konkretnie o to, że konsumpcja, a przynajmniej jej nie-które rodzaje nabierają współcześnie cech inwestycji, i to coraz ważniej-szych, a niekiedy już wiodących i decydujących o obecnym i przyszłym kształcie rozwoju gospodarczego i przekształceniach społecznych, a w ślad za tym – o poziomie i jakości życia ludzi.

           - z recenzji prof. dr. hab. Czesława Bywalca, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomii