Wydawnictwo Poltext

Najlepsze źródło wiedzy

Strona główna»Ekonomia i gospodarka»Japońskie fabryki hybrydowe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

Newsletter

Nasi partnerzy

Japońskie fabryki hybrydowe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

Japońskie fabryki hybrydowe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej (Tomasz Olejniczak)

Nasza cena

67,92 zł

79,90 zł

RABAT 15%

Japońskie fabryki hybrydowe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

Od socjalizmu do Przemysłu 4.0 

Ekonomia i gospodarka, Seria z Akademią Leona Koźmińskiego, Zarządzanie

Tomasz Olejniczak

  • ISBN: 978-83-8175-008-0
  • format 165 x 235 mm
  • 360 stron
  • oprawa miękka ze skrzydełkami

MONOGRAFIA NAUKOWA


Książka jest wynikiem kilkuletnich badań nad japońskimi fabrykami w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Fabryki te są określane mianem hybrydowych, ponieważ stosują mieszankę japońskich i lokalnych metod zarządzania. Wyniki badania ilustrują w jaki sposób w fabrykach tych udało się skutecznie wdrożyć japońskie metody produkcji przy jednoczesnej lokalizacji zarządzania oraz opisują skalę działania japońskich przedsiębiorstw, a także ich wpływ na rozwój Polski i regionu.

Książka podejmuje również temat ewoluującej natury procesu hybrydyzacji w epoce transformacji ustrojowej
i umiędzynarodowienia, aż po czwartą rewolucję przemysłową.
 


 

Dr Tomasz Olejniczak – pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwent Japonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Zarządzania The University of Tokyo. Stypendysta Japan Foundation, japońskiego Ministerstwa Edukacji, Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Badań Japonistycznych, Association of Japanese Business Studies oraz Japan Academy of International Business Studies. Zainteresowania badawcze dra Olejniczaka obejmują zarządzanie międzynarodowe i międzykulturowe, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz historię biznesu.

 

RECENZJE

Jeśli chodzi o warstwę koncepcyjną, a zwłaszcza badawczą, opracowanie zasługuje na uznanie i wysoką ocenę. Autor analizuje szeroki zakres literatury związanej z hybrydyzacją, a następnie przeprowadza – z wykorzystaniem mieszanych metod – bardzo interesujące badanie empiryczne.

 więcej >
z recenzji prof. dr hab. Beaty Glinki

Jest to jedna z nielicznych prac naukowych poświęconych hybrydyzacji przedsiębiorstw japońskich opartych na wiarygodnych wynikach badań empirycznych. Przy tym jest to jedyne opracowanie tego typu w Polsce. Oprócz walorów poznawczych opracowanie ma niewątpliwe wysokie walory aplikacyjne.

 więcej >
z recenzji dra hab. Jarosława Karpacza
prof. UJK