Wydawnictwo Poltext

Najlepsze źródło wiedzy

Strona główna»Skuteczność i efektywność administracji w prawie administracyjnym

Newsletter

Nasi partnerzy

Skuteczność i efektywność administracji w prawie administracyjnym

Skuteczność i efektywność administracji w prawie administracyjnym (Mariusz Maciejewski)

Nasza cena

63,67 zł

74,90 zł

RABAT 15%

Skuteczność i efektywność administracji w prawie administracyjnym

W kierunku recepcji zarządzania publicznego w polskim prawie administracyjnym 

Mariusz Maciejewski

  • ISBN: 978-83-8175-004-2
  • format 165 x 235 mm
  • 328 stron
  • oprawa miękka


Publikacja przedstawia i uzasadnia tezę o możliwości i zasadności szerokiej recepcji w polskim prawie administracyjnym wiedzy z zakresu zarządzania, a zwłaszcza zarządzania publicznego.
Recepcja ta może dokonywać się w obszarze stanowienia przepisów prawa administracyjnego – przez tworzenie norm prawnych odzwierciedlających koncepcje zarządzania i posługiwanie się językiem zarządzania oraz w obszarze stosowania norm prawa administracyjnego zgodnie z wiedzą z zakresu zarządzania, zwłaszcza przez dokonywanie wykładni ukierunkowanej na wierne odzwierciedlenie wiedzy z nauk o zarządzaniu.

Rozważania zawarte w monografii dotyczą zagadnień skuteczności, efektywności i rozliczalności jednostek administracji. Na ich treść istotny wpływ miały kierunki badawcze podjęte w pracy, którymi – obok pozytywizmu prawnego – są pragmatyzm prawny, realizm prawny oraz zarządzanie publiczne.
 
Mariusz Maciejewski
– doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego.
W swoich badaniach łączy dziedziny prawa administracyjnego i zarządzania (publicznego), w ostatnim okresie przede wszystkim w nurcie pragmatyzmu prawnego. Radca prawny OIRP w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w jednostkach administracji publicznej i podmiotach sektora prywatnego. W latach 2010–2017 przewodniczący Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego, a w latach 2010–2016 wiceprzewodniczący Komisji ds. Aplikacji OIRP
w Warszawie. Mediator kilku ośrodków mediacji.