Wydawnictwo Poltext

Najlepsze źródło wiedzy

przejdź do koszyka

Twój koszyk

pusty

Strona główna»Prawo»Prawnokarna ochrona dziecka przed seksualnym wykorzystaniem w cyberprzestrzeni

Newsletter

Nasi partnerzy

Prawnokarna ochrona dziecka przed seksualnym wykorzystaniem w cyberprzestrzeni

Prawnokarna ochrona dziecka przed seksualnym wykorzystaniem w cyberprzestrzeni (Małgorzata Skórzewska-Amberg)

Nasza cena

63,67 zł

74,90 zł

RABAT 15%

Prawnokarna ochrona dziecka przed seksualnym wykorzystaniem w cyberprzestrzeni

 

Monografie Prawnicze, Prawo

Małgorzata Skórzewska-Amberg

  • ISBN: 978-83-8175-013-4
  • format 165 x 235 mm
  • 418 stron
  • oprawa miękka ze skrzydełkami

MONOGRAFIA NAUKOWA


Punktem wyjściowym rozważań autorki jest teza, że mimo częstych zmian przepisów polskie prawo karne nie zapewnia dzieciom wystarczającej ochrony przed ich wykorzystaniem seksualnym w cyberprzestrzeni. Ustawodawca w ogóle nie przewidział możliwości występowania pewnych zachowań, do których dochodzi w cyberprzestrzeni, a z kolei tam, gdzie taką możliwość przewiduje, zakres ochrony prawnej nie jest wystarczający. Publikacja całościowo i szczegółowo analizuje i omawia zagadnienie przestępstw seksualnego wykorzystania dziecka z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych, przy czym autorka dokonuje dogłębnej oceny zakresu ochrony zapewnianej de lege lata dziecku przez polskie prawo karne w tym zakresie. Ponadto wskazuje rozwiązania de lege ferenda w obszarach, które jej zdaniem wymagają zmian.


   Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem, które w sposób całościowy, wnikliwy oraz niezwykle kompetentny, a zarazem przystępny dla prawników przedstawia stosunkowo nową problematykę cyberprzestępczości godzącej w sferę seksualną jednostki i to w okresie, kiedy nie jest ona do tego odpowiednio przygotowana. Publikacja jest wartościowym opracowaniem naukowym napisanym w oparciu o bogatą literaturę naukową, w dużej liczbie obcojęzyczną
i liczne źródła normatywne. Recenzowana książka w sposób szeroki i pogłębiony przybliża stosunkowo nowe zjawisko wykorzystywania seksualnego dzieci w cyberprzestrzeni; ukazuje jego rosnącą skalę i poważne, ujemne konsekwencje,
a na tym tle konieczność przeciwdziałania temu zjawisku za pomocą odpowiednich przepisów prawnokarnych, które – jak trafnie zauważa autorka monografii – nie zawsze są odpowiednio sformułowane i nie zawsze nadążają za szkodliwymi czynami, jakie się pojawiają w cyberprzestrzeni.

           - z recenzji prof. dr hab. Violetty Konarskiej-Wrzosek

   Nowością recenzowanej pracy jest podjęcie problemu prawnokarnej ochrony dziecka w kontekście nowego środowiska, jakim jest cyberprzestrzeń. Publikacja stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej kompleksowe opracowanie problematyki ochrony dzieci przed wykorzystaniem seksualnym online w prawie karnym. Z rozważań zawartych w pracy wynika jasno, że ustawodawca polski (ale i legislatorzy w innych krajach) nie nadąża za zmianami zwyczajów i sposobów działania sprawców czynów seksualnych wobec dzieci, którzy nad wyraz sprawnie wykorzystują nowoczesne technologie komputerowe i komunikacyjne do popełniania czynów zabronionych. Autorka jest nie tylko prawnikiem, ale także informatykiem, przez co jej rozważania na temat przestępstw w cyberprzestrzeni są wzbogacone o perspektywę fachową, techniczną, której prawnikom najczęściej brakuje. Dzięki temu książka zyskuje znacznie na wartości. Należy wyrazić przekonanie, że będzie ona stanowiła istotny wkład w rozwój polskiej nauki prawa karnego w kontekście nowych technologii.
           - z recenzji dr hab. Celiny Nowak, prof. INP PAN
 


 

Małgorzata Skórzewska-Amberg – doktor nauk prawnych, ukończyła Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej (magister inżynier informatyk) oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim karnoprawnych aspektów cyberprzestrzeni.