Wydawnictwo Poltext

Najlepsze źródło wiedzy

Strona główna»Ekonomia i gospodarka»Osobliwości innowacji medycznych

Newsletter

Nasi partnerzy

Osobliwości innowacji medycznych

Osobliwości innowacji medycznych (Waldemar Karpa)

Nasza cena

50,92 zł

59,90 zł

RABAT 15%

Osobliwości innowacji medycznych

Analiza ekonomiczna 

Ekonomia i gospodarka, Seria z Akademią Leona Koźmińskiego

Waldemar Karpa

  • ISBN: 978-83-8175-007-3
  • format 165 x 235 mm
  • 184 strony
  • oprawa miękka ze skrzydełkami

MONOGRAFIA NAUKOWA


Książka jest poświęcona ekonomicznej analizie innowacji medycznych. Autor stawia sobie za cel poznanie istoty innowacyjności w sektorze medycznym jako zjawiska gospodarczego. Dokonując oryginalnej egzegezy tego zjawiska, autor wskazuje na ograniczenia poznawcze klasycznej, w przeważającej mierze utylitarystycznej teorii ekonomicznej stosowanej zwyczajowo do opisu procesów innowacyjnych w sektorze medycznym. Jako alternatywę proponuje podejście w duchu Nowej Ekonomii Instytucjonalnej – wraz z jej właściwym instrumentarium – oraz elementy analizy pluridyscyplinarnej.

Jakie czynniki definiują proces innowacji? Czy możemy wyróżnić cechy innowacji i procesów jej tworzenia właściwe jedynie dla szeroko ujętej branży medycznej? W książce czytelnik znajdzie przegląd „osobliwości” właściwych dla innowacji medycznych, wraz z ich pejzażem w ujęciu statystycznym. Przeglądowi temu towarzyszy model reprezentatywnej firmy sektora medycznego.
 

  Książka w niezwykle przystępny sposób wyjaśnia meandry powstawania i dyfuzji innowacji medycznych zarówno na poziomie firm, jak i w strukturze gospodarczej. Jest to szczególnie cenna lektura dla praktyków i menedżerów sektora ochrony zdrowia, pozwalająca dogłębnie zrozumieć ekonomiczne uwarunkowania współczesnych procesów kreowania wartości klinicznej płynącej z innowacji medycznych.
           - Drago Vuina, Corporate Vice President & General Manager, Novo Nordisk Italy
 
Dr Waldemar Karpa
– pracownik Katedry Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwent studiów magisterskich, podyplomowych i doktoranckich Sorbony (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) oraz wykładowca paryskich uczelni (Université Paris-Est i ENSTA-ParisTech). Zainteresowania badawcze dra Karpy koncentrują się głównie na procesach innowacyjności w obszarze ochrony zdrowia oraz międzynarodowej analizie porównawczej systemów gospodarczych.
Jest członkiem Association Française de Science Economique, Association for Public Economic Theory, aktywnym uczestnikiem wielu międzynarodowych i krajowych konferencji ekonomicznych. Prowadzi wykłady gościnne
w renomowanych uczelniach oraz jest autorem licznych innowacji dydaktycznych.