Wydawnictwo Poltext

Najlepsze źródło wiedzy

przejdź do koszyka

Twój koszyk

pusty

Strona główna»Ubezpieczenia»Kierunki rozwoju ubezpieczeń prywatnych i publicznych

Newsletter

Nasi partnerzy

Kierunki rozwoju ubezpieczeń prywatnych i publicznych

Kierunki rozwoju ubezpieczeń prywatnych i publicznych (Redakcja naukowa: Wanda Sułkowska, Maciej Cycoń)

Nasza cena

51,92 zł

64,90 zł

RABAT 20%

Kierunki rozwoju ubezpieczeń prywatnych i publicznych

 

Letnia wyprzedaż, Ubezpieczenia

Redakcja naukowa: Wanda Sułkowska, Maciej Cycoń

  • ISBN: 978-83-7561-808-2
  • format 165 x 235 mm
  • 342 strony
  • oprawa miękka


Książka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom środowisk zajmujących się różnorodnymi aspektami zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem ubezpieczeń w życiu gospodarczym i prywatnym. W publikacji omawiane są także możliwe rozwiązania w zakresie dostosowywania zabezpieczenia emerytalnego do zmieniających się warunków demograficznych i ekonomicznych.

Książka została podzielona na cztery bloki tematyczne, zawierające teksty dotyczące rynku ubezpieczeń, ubezpieczeń majątkowych i osobowych, innowacji w ubezpieczeniach oraz zabezpieczenia emerytalnego. W gronie autorów znajdują się zarówno przedstawiciele polskich środowisk naukowych, jak i praktycy z branży ubezpieczeniowej. Dzięki temu książka stanowi aktualny i całościowy opis sytuacji panującej na rynku ubezpieczeń oraz przedstawia kierunki rozwoju branży ubezpieczeniowej.


  Współczesny rynek finansowy, w tym ubezpieczeniowy, jest „nieustającym placem budowy”. Rzeczywistość w sferze ekonomii i finansów odznacza się – zwłaszcza w kontekście wydarzeń z lat 2007/2008–2017 – bogactwem barw i odcieni, stąd mimo oczywistej tęsknoty do symplifikacji potrzebne są odpowiedzi coraz bardziej finezyjne, mające przy tym wartość praktyczną. Z tego punktu widzenia pojawienie się na polskim rynku wydawniczym tej publikacji/monografii należy przyjąć
z zadowoleniem.

         z recenzji prof. zw. dra hab. Stanisława Flejterskiego

 Wybór tematyki recenzowanej monografii uważam za w pełni uzasadniony zarówno z punktu widzenia potrzeb nauki, kształcenia kadr, jak też praktyki. Proponowane w niej teksty prezentują wyniki badań przedstawicieli nauki, które mogą znaleźć zastosowanie w branży ubezpieczeniowej. Celowość publikacji monografii uzasadnia również fakt, że w odróżnieniu od zagadnień bankowości, które są szeroko omawiane w różnych publikacjach, problematyka ubezpieczeń wciąż nie doczekała się zbyt wielu publikacji. Wiele obszarów z zakresu ubezpieczeń nie znalazło dotychczas odzwierciedlenia
w dostępnej literaturze. Ta monografia częściowo tę lukę wypełnia.

         z recenzji prof. PW dra hab. inż. Lecha Gąsiorkiewicza