Wydawnictwo Poltext

Najlepsze źródło wiedzy

przejdź do koszyka

Twój koszyk

pusty

Strona główna»Współczesne ubezpieczenia»Medyczne konta oszczędnościowe w finansowaniu opieki zdrowotnej

Newsletter

Nasi partnerzy

Medyczne konta oszczędnościowe w finansowaniu opieki zdrowotnej

Medyczne konta oszczędnościowe  w finansowaniu opieki zdrowotnej (Marta Borda)

Nasza cena

42,42 zł

49,90 zł

RABAT 15%

Medyczne konta oszczędnościowe w finansowaniu opieki zdrowotnej

Koncepcja, modele, uwarunkowania 

Współczesne ubezpieczenia

Marta Borda

  • ISBN: 978-83-7561-599-9
  • format 165 x 235 mm
  • 240 stron
  • oprawa miękka

Książka jest pierwszym w polskiej literaturze przedmiotu opracowaniem monograficznym, które w sposób kompleksowy obejmuje problematykę medycznych kont oszczędnościowych jako mechanizmu finansowania opieki zdrowotnej.
Autorka omawia koncepcję medycznych kont oszczędnościowych, w szczególności ich genezę, istotę, cele i znaczenie, a także dokonuje przeglądu i porównania programów medycznych kont oszczędnościowych funkcjonujących w Singapurze, USA, RPA i Chinach.
Istotnym aspektem jest analiza medycznych kont oszczędnościowych jako mechanizmu umożliwiającego finansowanie osobistych wydatków zdrowotnych w warunkach starzejących się społeczeństw. W tym ujęciu Autorka proponuje model służący do oszacowania wysokości wpłaty na takie konto, z wykorzystaniem metod aktuarialnych.
Na zakończenie dokonuje analizy i oceny najważniejszych czynników systemowych i społeczno-ekonomicznych warunkujących zastosowanie medycznych kont oszczędnościowych w Polsce.

Dr Marta Borda – adiunkt w Katedrze Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2005 r. pracownik naukowy Katedry Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej (obecnie UE) we Wrocławiu. W 2006 r. jej praca doktorska pt. „Ryzyko i metody jego oceny w zarządzaniu finansami zakładów ubezpieczeń na życie” otrzymała III nagrodę w kategorii prac doktorskich V edycji Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych organizowanego przez Rzecznika Ubezpieczonych, Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej oraz „Gazetę Ubezpieczeniową”. Autorka i współautorka ponad 50 referatów i artykułów naukowych z zakresu ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń emerytalnych i zdrowotnych, finansowania ochrony zdrowia oraz finansów osobistych, współautorka kilku monografii, autorka monografii pt. „Ryzyko zarządzania finansami w zakładach ubezpieczeń na życie”. W 2013 roku uczestniczyła jako ekspert w projekcie “Health and Benefits Management: review and analysis of international models of value based incentives” prowadzonym przez międzynarodową firmę consultingową “Matrix”. Od 2013 r. jest redaktorem naczelnym czasopisma “International Journal of Commerce & Business Studies” wydawanego przez International Academy for Science & Technology Education and Research. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne, które obejmuje prowadzenie zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów, wykłady w ramach studiów podyplomowych „Doradca finansowy”, „Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem” organizowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a także prowadzenie zajęć w ramach szkoleń dla brokerów ubezpieczeniowych.

Patronat: