Wydawnictwo Poltext

Najlepsze źródło wiedzy

Strona główna»Zarządzanie i strategia»Klasyka teorii zarządzania

Newsletter

Nasi partnerzy

Klasyka teorii zarządzania

Klasyka teorii zarządzania (Dariusz Jemielniak; Dominika Latusek-Jurczak; Kaja Prystupa)

Nasza cena

29,67 zł

34,90 zł

RABAT 15%

Klasyka teorii zarządzania

Ćwiczenia, przykłady, testy. 

Zarządzanie i strategia

Dariusz Jemielniak; Dominika Latusek-Jurczak; Kaja Prystupa

  • ISBN: 978-83-7561-591-3
  • format 165x235 mm
  • 236 stron
  • oprawa miękka


Skrypt w sposób skondensowany przedstawia najważniejsze informacje przekazywane na ćwiczeniach, stąd może stanowić użyteczne narzędzie do przygotowania się do zajęć bądź powtórki materiału. Charakter uzupełniający wobec podstawowego podręcznika przedmiotu – do opanowania wiedzy z zakresu podstaw organizacji i zarządzania niezbędne jest korzystanie z podręcznika.
Dariusz Jemielniak – prof. dr hab., kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego w Akademii Leona Koźmińskiego, członek Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia, Berkman Center for Internet and Society fellow na Harvard University. Autor m.in. Życia wirtualnego dzikich. Netnografia Wikipedii (2013, Poltext), Zarządzania od podstaw (2011, Wolters Kluwer, współautorzy A.K. Koźmiński i D. Latusek-Jurczak). Laureat m.in. stypendiów Fundacji Fulbrighta, dla wybitnych młodych naukowców MNiSW oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Członek Komitetu Nauk  Organizacji i Zarządzania PAN.

Dominika Latusek-Jurczak – prof. ALK, kierownik Katedry Zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Stypendystka Fundacji Fulbrighta, laureatka nagrody dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, beneficjentka grantów NCN i NCBR. Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Zajmuje się badaniem praktyk zarządzania w relacjach międzyorganizacyjnych oraz teorią sieci społecznych i zaufania w zarządzaniu.

Kaja Prystupa – doktor zarządzania, adiunkt w Katedrze Zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują tematykę zarządzania wiedzą, dynamicznego rozwoju małych przedsiębiorstw oraz zarządzania zespołami wirtualnymi. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu teorii organizacji, współczesnych teorii zarządzania oraz zarządzania organizacjami typu born global.