Wydawnictwo Poltext

Najlepsze źródło wiedzy

przejdź do koszyka

Twój koszyk

pusty

Strona główna»Nieruchomości»Podatek katastralny

Newsletter

Nasi partnerzy

Podatek katastralny

Podatek katastralny (Michał Głuszak; Bartłomiej Marona)

Nasza cena

42,42 zł

49,90 zł

RABAT 15%

Podatek katastralny

Ekonomiczne uwarunkowania reformy opodatkowania nieruchomości 

Nieruchomości

Bartłomiej MaronaMichał Głuszak

  • ISBN: 978-83-7561-497-8
  • format 16,5 x 23,5
  • 256 stron
  • oprawa miękka


Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej opodatkowania nieruchomości, zwłaszcza w kontekście jej wartości. Autorzy dokonali przeglądu światowego i krajowego dorobku w tej dziedzinie. Koncepcje teoretyczne zostały poparte analizami innych autorów oraz własnymi przemyśleniami i wynikami badań przeprowadzonych na krakowskim rynku nieruchomości. Polecam ją pracownikom naukowym i studentom prawa, kierunków ekonomicznych i technicznych w zakresie gospodarki nieruchomościami, a także praktykom rynku nieruchomości.

Z recenzji dr. hab. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego Iwony Foryś

Wybór obszaru rozważań zawartych w książce jest wyjątkowo trafny, nie tylko z punktu widzenia dyskursu naukowego, ale także rzetelnego przybliżenia argumentów ?za i przeciw? wprowadzeniu zmian w systemie opodatkowania nieruchomości. Atutem publikacji jest przedstawienie prognozy skutków ekonomicznych proponowanych rozwiązań. Autorzy podjęli zagadnienia niezwykle istotne i aktualne dla kształtowania dochodów gmin i obciążeń podatników. Zaprezentowana analiza wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i zapotrzebowaniu praktyki.

Z recenzji dr. hab. prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Marii Trojanek

Pomimo trwającej już ponad 20 lat debaty na temat szans i zagrożeń wprowadzenia podatku katastralnego w Polsce, nie poddano szczegółowej analizie skutków gospodarczych tej operacji. W monografii została podjęta próba uporządkowania tej problematyki oraz wskazania mocnych i słabych stron przewidywanej reformy.

Autorzy omówili podatek od nieruchomości w ujęciu systemowym (istota i geneza opodatkowania nieruchomości, elementy systemu, fiskalne i pozafiskalne znaczenie podatku). Zaprezentowali rozwiązania przyjęte w krajach OECD (wycena nieruchomości, dochody z podatku, stawki, ulgi i zwolnienia). Ocenili funkcjonujący obecnie system opodatkowania nieruchomości w Polsce pod kątem utrwalających się wad i zagrożeń. Na podstawie własnych badań oraz przykładowych symulacji przewidywanych zmian przedstawili diagnozę skutków ekonomicznych reform systemu podatkowania nieruchomości, ocenę wpływu nowych rozwiązań na dochody gmin oraz na obciążenia podatkowe właścicieli nieruchomości. Książka jest adresowana nie tylko do środowiska naukowego, ale także do praktyków, rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości, inwestorów, deweloperów, właścicieli nieruchomości, zarządów spółdzielni i wspólnot oraz władz centralnych i samorządowych.

Michał Głuszak − dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2010 r. adiunkt w Katedrze Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego. Zajmuje się tematyką: rynku nieruchomości, wartości nieruchomości oraz inwestycji w nieruchomości. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu gospodarki nieruchomościami.
Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu rynku nieruchomości, w tym kilkunastu w języku angielskim. Członek European Real Estate Society, American Real Estate Society oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Bartłomiej Marona – dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, adiunkt. Zajmuje się: nadzorem właścicielskim, nadzorem korporacyjnym, gospodarowaniem nieruchomościami komunalnymi, finansami lokalnymi, restrukturyzacją przedsiębiorstw. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu rynku nieruchomości, w tym kilkunastu w języku angielskim. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu gospodarki nieruchomościami. Członek American Real Estate Society.

 Bartłomiej Marona – dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, adiunkt. Zajmuje się: nadzorem właścicielskim, nadzorem korporacyjnym, gospodarowaniem nieruchomościami komunalnymi, finansami lokalnymi, restrukturyzacją przedsiębiorstw. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu rynku nieruchomości, w tym kilkunastu w języku angielskim. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu gospodarki nieruchomościami. Członek American Real Estate Society.

PATRONAT: