Wydawnictwo Poltext

Najlepsze źródło wiedzy

przejdź do koszyka

Twój koszyk

pusty

Strona główna»Finanse»Ropa naftowa a wzrost gospodarczy

Newsletter

Nasi partnerzy

Ropa naftowa a wzrost gospodarczy

Ropa naftowa a wzrost gospodarczy (Wojciech Potocki)

Nasza cena

42,42 zł

49,90 zł

RABAT 15%

Ropa naftowa a wzrost gospodarczy

Teoria i praktyka 

Ekonomia i gospodarka, Finanse, Seria Instytutu Zarządzania Wartością SGH

Wojciech Potocki

  • ISBN: 978-83-7561-463-3
  • format 165x235 mm
  • 400 stron
  • miękka ze skrzydełkami


Współczesna cywilizacja jest oparta na ropie naftowej. Nic więc dziwnego, że wszystko to, co jest związane z rynkiem ropy naftowej budzi zrozumiałe zainteresowanie. O ropie naftowej i jej miejscu w codzienności pisze się wiele. Każda nowa publikacja musi na wstępie udowodnić swoją celowość, przydatność do zrozumienia otaczającego nas świata. Książka Wojciecha Potockiego z powodzeniem przechodzi test jej przydatności. Jest to bardzo profesjonalny opis wiedzy o czynnikach wpływających na ceny ropy naftowej. Tytuł sugeruje makroekonomiczny krąg wyjaśnień, jednak książka zawiera także rozważania metaekonomiczne o roli ropy naftowej dla przyszłości Zachodniej Cywilizacji. Publikacja jest przeznaczona dla analityków rynków oraz szeroko rozumianych ekonomistów, praktyków i studentów. Monografia zasługuje na monumentalne potraktowanie, gdyż będzie źródłem dla wielu pokoleń analityków rynkowych.
prof. zw. dr hab. Jan K. Solarz, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

 W 2008 r., gdy cena ropy naftowej po raz pierwszy w historii przekroczyła 100 USD/boe, wiele prominentnych osób prognozowało cenę w wysokości 150, 250, a nawet 500 USD/boe. Budziło to wiele wątpliwości i pytań: dlaczego, czy to możliwe, jakie czynniki decydują o wysokości ceny, jak prognozowane są ceny ropy naftowej? Postawiłem sobie niemożliwe do wykonania zadanie „pójścia pod prąd i dotarcia do źródła” oraz opisania całego spektrum istotnych czynników kształtujących ceny ropy naftowej. Książka przedstawia następujące zagadnienia:
- kanały rozprzestrzeniania się wysokiej ceny ropy naftowej w gospodarce;
krytyczną ocenę wielkości zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego;
podstawy ekonomii zasobów ropy naftowej, związek rynku ropy naftowej z rynkiem kapitałowym oraz zależność ceny ropy naftowej od stopy procentowej;
mechanizmy kształtowania ceny ropy naftowej;
- prognozy zużycia i ceny ropy naftowej;
- zachowanie się cen ropy naftowej na rynku futures i znaczenie rynku futures dla zarządzania ryzykiem;
- zastosowanie modelu Blacka–Scholesa do prognozowania granic przedziału zmienności przyszłych cen ropy naftowej;
- najważniejsze modele i szeroki wachlarz teoretycznych i praktycznych metod wyceny złóż ropy naftowej;
- zalety ujawniania informacji o posiadanych aktywach górniczych przez amerykańskie publiczne spółki wydobywcze i ułomności raportowania na rynku polskim;
wpływ problemów geologicznych związanych z wydobyciem ropy naftowej na rozwój kompetencji przedsiębiorstw;
wpływ zmian ceny ropy naftowej na wycenę przedsiębiorstwa petrochemicznego.
Wojciech Potocki

 Wojciech Potocki – absolwent Politechniki Warszawskiej i Podyplomowego Studium Zarządzania Wartością SGH, uczestnik kursów menedżerskich z dziedziny finansów, bankowości inwestycyjnej i finansowania projektów.  Doświadczenie zawodowe zdobywał w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwie energetycznym, obecnie  pracuje jako menedżer ds. ryzyka w Ciech SA. Od 2006 r. współpracuje z Instytutem Zarządzania Wartością  Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, uczestnicząc w programach i projektach badawczych. Specjalizuje się  w problematyce rynków gazu ziemnego, ropy naftowej i chemii. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych m.in. na temat strategii PGNiG, Gazprom, BASF i ExxonMobil oraz liberalizacji rynku gazu ziemnego i mechanizmów kształtujących cenę ropy naftowej i wyceny złóż. Współautor książek: Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady, Migracja kapitału w globalnej gospodarce, Capital Flows in the Global Economy, Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstwa, Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki – nagroda zbiorowa I stopnia Rektora SGH, nagroda Grand Prix Targów Wydawnictw Ekonomicznych w 2011 r., angielskie wydanie Business Valuation. A Basic Approach (2012) oraz chińskie wydanie (2013), Dylematy wyceny przedsiębiorstwa. Książka Ropa naftowa a wzrost gospodarczy. Teoria i praktyka jest podsumowaniem dotychczasowego dorobku naukowego i doświadczeń menedżerskich autora. 

W serii Instytutu Zarządzania Wartością Szkoły Głównej Handlowej i Wydawnictwa Poltext prezentowane są najnowsze wyniki badań nad wartością ekonomiczną. Jest ona rozpatrywana w szerokim kontekście naukowym, biznesowym, technologicznym, społecznym i globalnym.

RECENZJE

Cena ropy w sposób skokowy dostosowała się do spadającej od momentu rozpadu systemu z Bretton Woods wartości dolara. Analizując rynek ropy można dostrzec silną zależność: kiedy spada wartość dolara, to rośnie – wyrażona w dolarach - cena ropy - mówi w rozmowie Wojciech Potocki, autor książki „Ropa naftowa a wzrost gospodarczy. Teoria i praktyka”.

 więcej >

wywiad dla Obserwatora Finansowego NBP