Wydawnictwo Poltext

Najlepsze źródło wiedzy

przejdź do koszyka

Twój koszyk

pusty

Strona główna»Seria z Akademią Leona Koźmińskiego»Anatomia kryzysów bankowych

Newsletter

Nasi partnerzy

Anatomia kryzysów bankowych

Anatomia kryzysów bankowych (Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk)

Nasza cena

46,67 zł

54,90 zł

RABAT 15%

Anatomia kryzysów bankowych

 

Seria z Akademią Leona Koźmińskiego

Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk

  • ISBN: 978-83-7561-474-9
  • format 16.5 x 23.5 cm
  • 280 stron
  • miękka

 Autorka bardzo swobodnie porusza się w zagranicznej literaturze przedmiotu dotyczącej powstawania, przebiegu i skutków kryzysów finansowych. Umiejętnie wykorzystuje dotychczasowe ustalenia do zakreślenia obszaru własnych dociekań oraz interpretacji otrzymanych wyników. Książka zawiera wnioski bardzo istotne dla polityki regulacyjnej i władz publicznych. Co warte podkreślenia, wnioski te nie wynikają ze spekulacji myślowych autorki, ale są konsekwencją otrzymanych rezultatów badań empirycznych.

prof. dr hab. Krzysztof Jackowicz, Akademia Leona Koźmińskiego

Dogłębne poznanie przyczyn kryzysów i sposobów „zarażania się” kryzysem, jak również ocena skutków i efektywności stosowanych programów pomocowych i innych narzędzi interwencji instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego, są niezbędne, by przygotować się do obrony przed kolejnymi kryzysami. Z tego powodu wybór tematyki poruszonej w książce uważam za trafny. Szczególnie cenne jest to, że autorka wzbogaca naszą wiedzę wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych analiz empirycznych.

prof. dr hab. Monika Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki 

Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk jest doktorem nauk ekonomicznych i ekspertem w dziedzinie bankowości. Doktorat uzyskała na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem.

Stypendystka Wharton School of Business na University of Pennsylvania. Od 2010 r. zatrudniona jest na Akademii Leona Koźmińskiego na stanowisku adiunkta. Profesor wizytujący w IESEG Business School w Paryżu, Lille, Uniwersytecie we Florencji oraz Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie, gdzie od 2010 r. pełni również funkcję członka stowarzyszonego.

Autorka licznych publikacji dotyczących kryzysów finansowych, rynków finansowych oraz reform finansowych. W swoim dorobku ma publikacje w czasopismach: „Journal of Banking and Finance”, „Journal of Financial Stability”, „International Finance”, „Emerging Markets Review”, „Ekonomista”, „MBA.CE” oraz „Zeszyty Naukowe Narodowego Banku Polskiego”.