Wydawnictwo Poltext

Najlepsze źródło wiedzy

przejdź do koszyka

Twój koszyk

pusty

Strona główna»Ebooki»Ropa naftowa a wzrost gospodarczy EBOOK

Newsletter

Nasi partnerzy

Ropa naftowa a wzrost gospodarczy EBOOK

Ropa naftowa a wzrost gospodarczy EBOOK (Wojciech Potocki)
EBOOK
pdf epub mobi

Nasza cena

50,92 zł

59,90 zł

RABAT 15%

Ropa naftowa a wzrost gospodarczy EBOOK

Teoria i praktyka 

Wojciech Potocki

  • 400 stron

Współczesna cywilizacja jest oparta na ropie naftowej. Nic więc dziwnego, że wszystko to, co jest związane z rynkiem ropy naftowej budzi zrozumiałe zainteresowanie. O ropie naftowej i jej miejscu w codzienności pisze się wiele. Każda nowa publikacja musi na wstępie udowodnić swoją celowość, przydatność do zrozumienia otaczającego nas świata.
Książka Wojciecha Potockiego z powodzeniem przechodzi test jej przydatności. Jest to bardzo profesjonalny opis wiedzy o czynnikach wpływających na ceny ropy naftowej. Tytuł sugeruje makroekonomiczny krąg wyjaśnień, jednak książka zawiera także rozważania metaekonomiczne o roli ropy naftowej dla przyszłości Zachodniej Cywilizacji.  
Publikacja jest przeznaczona dla analityków rynków oraz szeroko rozumianych ekonomistów, praktyków i studentów. Monografia zasługuje na monumentalne potraktowanie, gdyż będzie źródłem dla wielu pokoleń analityków rynkowych
.

prof. zw. dr hab. Jan K. Solarz, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

W 2008 r., gdy cena ropy naftowej po raz pierwszy w historii przekroczyła 100 USD/boe, wiele prominentnych osób prognozowało cenę w wysokości 150, 250, a nawet 500 USD/boe. Budziło to wiele wątpliwości i pytań: dlaczego, czy to możliwe, jakie czynniki decydują o wysokości ceny, jak prognozowane są ceny ropy naftowej? Postawiłem sobie niemożliwe do wykonania zadanie „pójścia pod prąd i dotarcia do źródła” oraz opisania całego spektrum istotnych czynników kształtujących ceny ropy naftowej. Książka przedstawia następujące zagadnienia:

- kanały rozprzestrzeniania się wysokiej ceny ropy naftowej w gospodarce;

krytyczną ocenę wielkości zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego;

podstawy ekonomii zasobów ropy naftowej, związek rynku ropy naftowej z rynkiem kapitałowym oraz zależność ceny ropy naftowej od stopy procentowej;

mechanizmy kształtowania ceny ropy naftowej;

- prognozy zużycia i ceny ropy naftowej;

- zachowanie się cen ropy naftowej na rynku futures i znaczenie rynku futures dla zarządzania ryzykiem;

- zastosowanie modelu Blacka–Scholesa do prognozowania granic przedziału zmienności przyszłych cen ropy naftowej;

- najważniejsze modele i szeroki wachlarz teoretycznych i praktycznych metod wyceny złóż ropy naftowej;

- zalety ujawniania informacji o posiadanych aktywach górniczych przez amerykańskie publiczne spółki wydobywcze i ułomności raportowania na rynku polskim;

wpływ problemów geologicznych związanych z wydobyciem ropy naftowej na rozwój kompetencji przedsiębiorstw;

wpływ zmian ceny ropy naftowej na wycenę przedsiębiorstwa petrochemicznego.

Wojciech Potocki

 

Wojciech Potocki – absolwent Politechniki Warszawskiej i Podyplomowego Studium Zarządzania Wartością SGH, uczestnik kursów menedżerskich z dziedziny finansów, bankowości inwestycyjnej i finansowania projektów.  Doświadczenie zawodowe zdobywał w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwie energetycznym, obecnie  pracuje jako menedżer ds. ryzyka w Ciech SA. Od 2006 r. współpracuje z Instytutem Zarządzania Wartością  Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, uczestnicząc w programach i projektach badawczych. Specjalizuje się  w problematyce rynków gazu ziemnego, ropy naftowej i chemii. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych m.in. na temat strategii PGNiG, Gazprom, BASF i ExxonMobil oraz liberalizacji rynku gazu ziemnego i mechanizmów kształtujących cenę ropy naftowej i wyceny złóż. Współautor książek:Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykładyMigracja kapitału w globalnej gospodarceCapital Flows in the Global EconomyZmienność rynków a wartość przedsiębiorstwaWycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki – nagroda zbiorowa I stopnia Rektora SGH, nagroda Grand Prix Targów Wydawnictw Ekonomicznych w 2011 r., angielskie wydanie Business Valuation. A Basic Approach (2012) oraz chińskie wydanie (2013),Dylematy wyceny przedsiębiorstwa. KsiążkaRopa naftowa a wzrost gospodarczy. Teoria i praktyka jest podsumowaniem dotychczasowego dorobku naukowego i doświadczeń menedżerskich autora.