Wydawnictwo Poltext

Najlepsze źródło wiedzy

Strona główna»HR»TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Newsletter

Nasi partnerzy

TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi

TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi (Katarzyna Szczepańska)

Nasza cena

33,92 zł

39,90 zł

RABAT 15%

TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi

 

HR, HR, Zarządzanie

Katarzyna Szczepańska

  • ISBN: 978-83-7561-341-4
  • format 160x230 mm
  • 280 stron
  • oprawa miękka

>>Zajrzyj do książki (spis treści i fragment)

Przyczynkiem do powstania tej książki było nie tylko wieloletnie zainteresowanie problematyką zarządzania jakością, lecz również doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i ocenie zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach. Wnioski płynące z obserwacji i analizy stały się podstawą przemyśleń nad spójnością filozofii zarządzania jakością z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Pozornie łatwa do określenia i wykorzystania ich zbieżność w praktyce zarządzania jakością okazała się ograniczeniem skuteczności systemu zarządzania jakością. Stąd wynika moje przeświadczenie o potrzebie nakreślenia współczesnych implikacji między zarządzaniem zasobami ludzkimi a jakością.

Katarzyna Szczepańska


Efektywność zarządzania, potrzebna dla utrzymania ciągłości działania współczesnego przedsiębiorstwa, tworzenia i dostarczania wartości beneficjentom w perspektywie długookresowej, stała się osią współczesnych dyskusji, wokół której rozważane są możliwości integracji wiedzy.
W teorii jakości (kompleksowe zarządzanie jakością, TQM – Total Quality Management) problematyka zarządzania zasobami ludzkimi znajduje swoje uzasadnienie ze względu na rolę i znaczenie pracowników w kreowaniu rozwoju jakości i wartości produktów (wyrobów i usług) oraz wpływie na wyniki (finansowe i niefinansowe) osiągane przez przedsiębiorstwo.
Doskonałość w zarządzaniu zasobami ludzkimi można rozpatrywać w ujęciu systemu, działań personalnych, struktury podsystemu personalnego czy relacji zachodzących pomiędzy podsystemem personalnym a pozostałymi elementami przedsiębiorstwa w ujęciu funkcjonalnym.
Stopień dopasowania charakterystyk systemu zarządzania jakością oraz zatrudnionych pracowników do wykonywanych zadań i realizowanych działań stanowi odpowiedź na pytanie o zgodność potrzeb przedsiębiorstwa z wartością potencjału ludzkiego organizacji dla realizacji strategii.
Książka wypełnia lukę na polskim rynku wydawniczym, bowiem kompleksowo łączy dwa obszary badawcze (…) systemowe zarządzanie jakością oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.

Z recenzji prof. dr. hab. Macieja Urbaniaka, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Katarzyna Szczepańska jest profesorem Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Posiada uprawnienia Centrum Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Loyola Marymount Los Angeles, Swedish International Development Cooperation Agency oraz Polsko-Japońskiego Centrum Zarządzania. Jest członkiem Komitetu Jakości i Normalizacji Krajowej Izby Gospodarczej, konsultantem systemów zarządzania jakością, autorką wielu publikacji krajowych i zagranicznych.

Data wydania: 11.04.2014