Wydawnictwo Poltext

Najlepsze źródło wiedzy

Strona główna»Finanse»Rynki inwestycji alternatywnych

Newsletter

Nasi partnerzy

Rynki inwestycji alternatywnych

Rynki inwestycji alternatywnych (Małgorzata Mikita, Wanda Pełka)

Nasza cena

29,67 zł

34,90 zł

RABAT 15%

Rynki inwestycji alternatywnych

Wydanie w nowej szacie graficznej 

Biznes bez granic, Ekonomia i gospodarka, Finanse, Finanse

Małgorzata Mikita, Wanda Pełka

  • ISBN: 978-83-7561-337-7
  • format 160x230 mm
  • 256 stron
  • oprawa miękka

Książka dotyczy najnowszego trendu w funkcjonowaniu światowych rynków finansowych, jakim jest rozwój rynku inwestycji alternatywnych. Stanowią one nową klasę aktywów, które dzięki różnorodności i wielości strategii uniezależniają inwestorów od sytuacji na rynkach tradycyjnych instrumentów finansowych i pozwalają uzyskiwać zyski niezależnie od koniunktury. Autorki opisują te instrumenty, wskazują ich zalety i korzyści, ale także ryzyka i zagrożenia związane z ich stosowaniem Szczegółowo zostały scharakteryzowane: fundusze hedge, fundusze funduszy, rynki private equity, inwestycje w nieruchomości, derywaty, instrumenty kredytowe, produkty strukturyzowane, inwestycje w surowce, konta na rynku forex i rynkach terminowych, inwestycje emocjonalne oraz inwestycje w infrastrukturę. Ważną częścią książki jest ocena roli i przydatności inwestycji alternatywnych w warunkach kryzysu finansowego oraz analiza przyszłych kierunków i konsekwencji rozwoju tego rynku, zarówno z perspektywy globalnej, jak i polskich inwestorów.
Książka adresowana do dwóch grup odbiorców: inwestorów działających na rynkach finansowych, kadr menedżerskich, pracowników banków i instytucji finansowych oraz wykładowców i studentów bankowości, finansów i ekonomii, zarówno na studiach magisterskich, jak i podyplomowych.

O AUTORACH
Małgorzata Mikita – dr nauk ekonomicznych SGH, obecnie adiunkt w Katedrze Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego. Autorka kilkudziesięciu opracowań naukowych i poradnikowych.
Wanda Pełka – dr nauk ekonomicznych SGH, obecnie adiunkt w Katedrze Finansów Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im. F. Skarbka. Doradca instytucji finansowych. Autorka monografii i artykułów o problematyce finansowej.

OPINIE
Nowe instrumenty i rynki finansowe w istotnym i rosnącym stopniu wpływają na rozwój sektorów finansowych, a te z kolei na gospodarkę. W ciągu kilku ostatnich dekad okresy zarówno ekspansji, jak i załamań gospodarczych w poszczególnych krajach, a także w skali międzynarodowej, były mocno napędzane zmianami na rynkach finansowych. Zmiany te są bardzo dynamiczne i znaczące, zachodzą zarówno „wszerz”, jak i „w głąb” rynków. Dotyczy to także polskiej gospodarki i finansów. Należy zatem podkreślić, że Autorki wybrały tematykę ważną, dynamiczną, aktualną i rozwojową.
- Prof. Dr hab. Ryszard Wilczyński

Data wydania: 18.04.2014

POLECAMY RÓWNIEŻ:

Dylematy inwestowania

redakcja naukowa Dorota Podedworna-Tarnowska

49,90 zł
Dodaj do koszyka

Zmysły dla zysku

Iwona Skowronek

44,90 zł
Dodaj do koszyka