Wydawnictwo Poltext

Najlepsze źródło wiedzy

przejdź do koszyka

Twój koszyk

pusty

Strona główna»Finanse»Instytucje nadzoru w sektorze finansowym

Newsletter

Nasi partnerzy

Instytucje nadzoru w sektorze finansowym

Instytucje nadzoru w sektorze finansowym (Włodzimierz Szpringer)

Nasza cena

42,42 zł

49,90 zł

RABAT 15%

Instytucje nadzoru w sektorze finansowym

Kierunki rozwoju 

Ekonomia i gospodarka, Finanse, Finanse

Włodzimierz Szpringer

  • ISBN: 978-83-7561-309-4
  • format 165x235 mm
  • 260 atron
  • oprawa miękka


W  książce omówiono instytucjonalne ograniczenia niestabilności otoczenia przedsiębiorstw na przykładzie regulowania infrastruktury rynku finansowego. W szczególności autor analizuje nową instytucję nadzoru w sektorze finansowym – nadzoru systemowego w kontekście innych instytucji nadzoru (np. makro- czy mikroostrożnościowego). Autor wychodzi z założenia, że infrastruktura rynku finansowego (systemy płatności, rozliczeń, rozrachunku, krajowe depozyty, repozytoria transakcji, centralni kontrpartnerzy) jest najważniejsza dla redukcji niestabilności w gospodarce, zwłaszcza w sytuacji przenikania się sektora finansowego i niefinansowego, generowania innowacji finansowych „obchodzących” regulacje mające na celu łagodzenie ryzyka lub tworzenia instytucji parabankowych wymykających się spod prawa. Książka skupia się na analizie kierunków regulacji sektora finansowego i formułuje wnioski de lege ferenda – z perspektywy oceny skutków regulacji, ekonomicznej analizy prawa oraz adekwatności regulacji do ograniczania niestabilności w gospodarce i poprawy konkurencyjności.

Książka jest godna polecenia tym wszystkim, którzy interesują się współczesną sytuacją ?nansową świata, gospodarką i polityką. Ostatni globalny kryzys ?nansowy pokazał, jak niezbędne jest wspomaganie „niewidzialnej ręki rynku” w sektorze ?nansowym. Jedną z istotnych przyczyn kryzysu był brak skutecznych instrumentów oraz instytucji związanych z nadzorem i kontrolą nad działalnością ?nansową. Nic więc dziwnego, że rządy wielu państw i międzynarodowe instytucje ?nansowe podjęły działania, aby chronić zarówno banki, jak i klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców przed powtórzeniem się kryzysu ?nansowego w przyszłości. Analizie tych działań, także w kontekście powstania nowej instytucji – nadzoru systemowego – poświęcona jest ta niezwykle interesująca książka. Warto po nią sięgnąć, by lepiej zrozumieć współczesny świat ?nansów.

prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa

Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer  – profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania). Wykładowca i ekspert z zakresu bankowości i prawa bankowego, polityki i prawa konkurencji, prawnych i ekonomicznych zagadnień e-biznesu, prawa nowych technologii oraz ekonomicznej analizy prawa i oceny skutków regulacji. Współpracuje z Consumer Finance Network (European Credit Research Institute), European Consumer Debt Network,  European  Coalition  for  Responsible  Credit,  European  Financial  Inclusion  Network. Członek European Association of Law and Economics. Wykładał jako Visiting Professor na uniwersytetach niemieckich, kierował polską grupą badawczą European Network for Better Regulation – VI Program Ramowy UE. Autor ponad 200 publikacji naukowych i licznych ekspertyz dla naczelnych organów państwa, m.in. Komisji „Przyjazne Państwo” Sejmu RP, Rządu, UOKiK, UKIE, ZBP, KPF i SKEF. Autor m.in. następujących książek: Innowacyjne modele e-biznesu, Regulacja konkurencji a konkurencja regulacyjna. Ujęcie instytucjonalne, Koncepcja Open Access w świetle ekonomicznej analizy praw własności intelektualnej, Wpływ wirtualizacji przedsiębiorstw na modele e-biznesu, Kredyt konsumencki i upadłość konsumencka na rynku ?nansowym UE, Bezpieczeństwo systemu bankowego. Konkurencja czy współpraca?, Europejskie regulacje bankowe.

Data wydania: 07.03.2014

POLECAMY RÓWNIEŻ:

Bankowość

Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Władysław L. Jaworski, Anna Szelągowska, Zofia Zawadzka

54,90 zł
Dodaj do koszyka