Wydawnictwo Poltext

Najlepsze źródło wiedzy

Strona główna»Wydawnictwo Poltext»Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie

Newsletter

Nasi partnerzy

Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie

Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie (Joanna Antonina Tabor-Błażewicz)

Nasza cena

42,42 zł

49,90 zł

RABAT 15%

Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie

 

Biblioteka Nowoczesnego Menedżera, Zarządzanie

Joanna Antonina Tabor-Błażewicz

  • ISBN: 978-83-7561-217-2
  • format 165x235 mm
  • 215 stron
  • oprawa miękka

Książka zawiera niezbędne, kompleksowo ujęte informacje dotyczące zarządzania talentami (ZT) − nowej koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, ukierunkowanej na pozyskiwanie, zatrzymywanie i rozwój specyficznej grupy utalentowanych pracowników, decydujących o poziomie nowoczesności i konkurencyjności firmy. Wyróżnikiem jest odniesienie do najnowszych tendencji
w obszarze zarządzania oraz odwołanie do uwarunkowań społeczno-gospodarczych poprzez powiązanie zarządzania talentami
z takimi zagadnieniami, jak:
•    kwestie demograficzne (specyfika pokolenia młodych talentów, rozszerzanie zasobów talentów),
•    mobilność zawodowa i udział w globalnej walce o talenty,
•    aspekty kulturowe i narodowościowe.

>>Zajrzyj do książki (spis treści i fragment)

>>Autorka, Joanna Tabor, w TVN CNBC:
Istotna część publikacji dotyczy aktualnego i newralgicznego problemu zarządzania talentami w kryzysie gospodarczym (elastyczne formy pracy, outplacement, podnoszenie kwalifikacji przy ograniczonych budżetach). Podjęto też rozważania nad dojrzałością organizacji w ramach ZT, wykorzystaniem technologii w ZT, promocją programów dla talentów wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
W książce przedstawione są przydatne dla praktyków wnioski z badań prowadzonych przez Autorkę w polskich przedsiębiorstwach oraz przykłady programów ZT realizowanych w różnego typu organizacjach, w tym również międzynarodowych. Zaprezentowano
w niej także przebieg poszczególnych etapów wdrażania i prowadzenia procesu zarządzania talentami.
Joanna Antonina Tabor-Błażewicz
− doktor nauk ekonomicznych, dyrektor Centrum Otwartej Edukacji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się m.in. organizacją procesów szkoleniowych i projektów rozwojowych dla różnych grup wiekowych. Zainteresowania naukowe autorki koncentrują się wokół obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, w tym
w szczególności na zarządzaniu talentami i doskonaleniu zawodowym.

Z sukcesem współprowadziła wielomiesięczne projekty szkoleniowe w obszarze kształcenia ustawicznego − podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników instytucji publicznych. Laureatka stypendiów naukowych oraz nagród Rektora SGH. Zainteresowania naukowe autorki koncentrują się wokół zarządzania zasobami ludzkimi, w tym w szczególności na zarządzaniu talentami, doskonaleniu zawodowym, a także problematyce komunikacji i relacji w zespołach. Prowadzi internetową bazę danych
nt. zarządzania talentami:
www.zarzadzanietalentami.net"Zarządzanie talentami w organizacji – ich pozyskiwanie, utrzymanie i rozwój – to dzisiaj jeden z głównych problemów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. W niezwykle ciekawie napisanej książce Autorka przedstawiła stan, główne zagadnienia, uwarunkowania  i perspektywy zarządzania talentami. Studia literatury, analiz, raportów i sondaży międzynarodowych firm doradczych oraz wypowiedzi praktyków pozwoliły wskazać, jak skutecznie i efektywnie zarządzać talentami. Wielką wartością  książki jest prezentacja własnych badań na temat zarządzania talentami w warunkach kryzysu finansowego (subprime) w polskich przedsiębiorstwach, a także studia przypadków firm zarządzających talentami, ich programy i działania oraz „dobre praktyki”. Ta wartościowa, nowatorska publikacja powinna stać się inspiracją w budowaniu i doskonaleniu koncepcji zarządzania talentami, ale także dyskusji w gronie praktyków zarządzania i służb HR w organizacjach."
     -
z recenzji prof. dr hab. Zbigniewa Dworzeckiego

 

Data wydania: 15.03.2013

RECENZJE

Zarządzanie talentami... to obszerne i wszechstronne opracowanie dotyczące pozyskiwania, zatrzymywania i rozwoju najlepszych pracowników.

 więcej >

CIO - MAGAZYN DYREKTORÓW IT

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TĘ KSIĄŻKĘ KUPILI RÓWNIEŻ: