Wydawnictwo Poltext

Najlepsze źródło wiedzy

Strona główna»Wydawnictwo Poltext»Europejskie prawo zamówień publicznych

Newsletter

Nasi partnerzy

Europejskie prawo zamówień publicznych

Europejskie prawo zamówień publicznych (Michał Wieloński)

Nasza cena

38,17 zł

44,90 zł

RABAT 15%

Europejskie prawo zamówień publicznych

jako narzędzie polityki społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej 

Ekonomia i gospodarka, Finanse, Prawo

Michał Wieloński

  • ISBN: 978-83-7561-213-4
  • format 165x235 mm
  • 210 stron
  • oprawa miękka

Cechą wyróżniającą książki jest krytyczne omówienie europejskiego systemu zamówień publicznych z pozycji wolnorynkowych. Autor dokonuje nie tylko analizy prawnej, ale ocenia również efektywność europejskich zamówień publicznych, stosując metodologię austriackiej szkoły ekonomicznej. Publikacja odnosi się do przepisów unijnych z zakresu zamówień publicznych, które mają wejść w życie w 2013 r. Autor prezentuje pogląd, że europejskie prawo zamówień publicznych jest narzędziem interwencjonizmu gospodarczego o tendencji do pogłębiania ingerencji władzy w sferę gospodarki, z dominującym, negatywnym skutkiem dla rozwoju gospodarczego oraz wskazuje, jak przezwyciężyć ten problem.

>>Zajrzyj do książki: (spis treści i fragmenty)

W książce słusznie traktuje się europejskie prawo zamówień publicznych jako skutek, przejaw bądź aspekt funkcjonowania ordoliberalnego modelu gospodarczego, niewykluczającego aktywnej roli państwa w gospodarce. Autor wręcz traktuje prawo zamówień publicznych jako narzędzie interwencjonizmu gospodarczego, przy czym ów interwencjonizm w tej dziedzinie ocenia źle – jako źródło nadmiernych kosztów dla systemu społeczno-gospodarczego, ograniczających rozwój gospodarczy. Niekoniecznie trzeba się z takim poglądem zgadzać, jednak należy uznać, że w polskiej literaturze naukowej porządnego opracowania napisanego z tych pozycji jeszcze nie było.
Autor przedstawia także zjawiska nowe w kontekście prawa zamówień publicznych, mianowicie tzw. zielone oraz innowacyjne zamówienia publiczne. Zaprezentowana w odniesieniu do nich argumentacja jest ciekawa i w sumie – ze względu na wspomniane poglądy Autora – nowatorska. (…) Analiza przedstawiona w książce dowodzi bardzo wysokich kompetencji jej Autora w zakresie teorii i praktyki stosowania unijnego (i krajowego) prawa zamówień publicznych. Świadczy również o odwadze w formułowaniu nawet skrajnych, czy mniej popularnych w nauce i praktyce gospodarczej, poglądów. Jest przez to bardzo ciekawym i wyrazistym przedstawieniem krytycznych poglądów na funkcjonowanie tego prawa, wynikających z zastosowania metod analizy i argumentacji właściwych tzw. austriackiej szkole ekonomii.

z recenzji prof. Artura Nowaka-Fara, Szkoła Główna Handlowa i Uniwersytet Warszawski

Michał Wieloński – doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni praktyk w doradztwie prawnym i stosowaniu prawa jako pracownik instytucji publicznych oraz współpracownik kancelarii prawnych. Absolwent studium podyplomowego „Zamówienia publiczne” prowadzonego przez Katedrę Prawa Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej. Prowadzi wykłady m.in. z zakresu zamówień publicznych, funduszy europejskich i teorii prawa.
 

Data wydania: 01.03.2013