Wydawnictwo Poltext

Najlepsze źródło wiedzy

przejdź do koszyka

Twój koszyk

pusty

Strona główna»Wydawnictwo Poltext»Urzędnicy i przedsiębiorcy

Newsletter

Nasi partnerzy

Urzędnicy i przedsiębiorcy

Urzędnicy i przedsiębiorcy (Przemysław Hensel, Beata Glinka)

Nasza cena

42,42 zł

49,90 zł

RABAT 15%

Urzędnicy i przedsiębiorcy

Kulturowe bariery współpracy 

Ekonomia i gospodarka, Nauki społeczne

Beata GlinkaPrzemysław Hensel

  • ISBN: 978-83-7561-236-3
  • format 165/235
  • 250 stron
  • oprawa miękka

Książka jest efektem szeroko zakrojonego projektu badawczego wśród urzędników polskiej administracji publicznej. Autorzy poszukiwali odpowiedzi na pytanie, na ile prawdziwa jest powszechna opinia polskich przedsiębiorców, że jedną z podstawowych barier prowadzenia biznesu w Polsce jest źle działająca administracja publiczna.

W książce znajdziemy charakterystykę relacji przedsiębiorca – urzędnik, widzianą oczami pracowników administracji. Wyniki badań okazały się interesujące i wskazują na to, że niska jakość tej relacji wynika nie tylko z negatywnego wizerunku przedsiębiorców wśród znacznej liczby Polaków, w tym samych urzędników.

Równie istotny problem stanowi tożsamość polskich urzędników, którzy wiedzą, kim nie chcą być – urzędnikami z filmów Stanisława Barei, lecz nie bardzo potrafią określić, kim chcieliby być. Polski urzędnik, często zagubiony, pozbawiony pewności siebie i orientacji w zmieniającej się rzeczywistości organizacyjnej, prawnej i gospodarczej, nie może skutecznie pomóc, ponieważ sam potrzebuje pomocy.

Jednocześnie polski urzędnik nieustannie jest poddawany eksperymentom, polegającym na próbach przeszczepiania zachodnich wzorców zarządzania do krajowej administracji publicznej, przy czym te wzorce przyjmowane są często niechętnie.

Urzędnicy i przedsiębiorcy są aktorami odgrywającymi odmienne role w systemie gospodarczym. Z tego względu naturalne jest, że nie ma i nie będzie pomiędzy nimi pełnego konsensusu na wielu polach; urzędnika od przedsiębiorcy zawsze będzie różniło postrzeganie rzeczywistości, na co składają się czynniki takie jak przepisy, wynagrodzenia, stosunek do ryzyka, przedsiębiorczość, charakter pracy czy historycznie zakorzenione przekonania i stereotypy.

Dlatego tym ważniejsze jest, by zlikwidować te bariery, które zawarte są w systemie administracji. Konieczne jest utrzymanie spójnego kierunku zmian i takie projektowanie rozwiązań, by były one nie tylko korzystne dla przedsiębiorców, ale także możliwe do wdrożenia w administracji – takiej, jaka ona jest obecnie, a nie takiej, jaką chcielibyśmy widzieć.

z Wniosków


Reformy administracji publicznej i usprawnienie jej funkcjonowania stanowią priorytety kolejnych ekip rządzących. Wiele wprowadzonych rozwiązań budzi wątpliwości, sama administracja zaś jest często krytykowana, także przez przedsiębiorców. Dlatego też potrzebne są solidne diagnozy, wykraczające poza analizę aktów prawnych i procedur.

Recenzowana pozycja stanowi taką diagnozę w ważnym obszarze – relacji z przedsiębiorcami. Wyniki badań Autorów wykraczają nawet poza ten obszar i dotykają takich problemów, jak tożsamość urzędników czy ich podejście do przepisów. Autorzy skupili się na kulturowych aspektach relacji, ważnych z punktu wdrożenia zmian.

z recenzji prof. dr hab. Alojzego Nowaka, dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego


Przemysław Hensel – dr hab. nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania, wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Beata Glinka – dr hab., prof. UW, wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.