Wydawnictwo Poltext

Najlepsze źródło wiedzy

przejdź do koszyka

Twój koszyk

pusty

Strona główna»Wydawnictwo Poltext»Lobbing grup biznesu w Unii Europejskiej

Newsletter

Nasi partnerzy

Lobbing grup biznesu w Unii Europejskiej

Lobbing grup biznesu w Unii Europejskiej (Jarosław Filip Czub)

Nasza cena

42,42 zł

49,90 zł

RABAT 15%

Lobbing grup biznesu w Unii Europejskiej

 

Akademickie podręczniki Poltextu, Europeistyka, Polityka międzynarodowa

Jarosław Filip Czub

  • ISBN: 978-83-7561-147-2
  • format 165/233
  • 270 stron
  • oprawa miękka
W serii Europeistyka ukazują się podręczniki akademickie, książki o charakterze monograficznym oraz tłumaczenia ważnych publikacji zagranicznych z dziedziny studiów europejskich.

Książka jest próbą przedstawienia i wyjaśnienia roli, jaką odgrywają grupy biznesu w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej (UE). Obecnie, w czasach globalizacji rynku, bardzo istotną rolę w procesach decyzyjnych odgrywają organizacje biznesu, oddziałując poprzez swój „wpływowy lobbing” na kreowanie i wprowadzanie kluczowych zmian ekonomicznych i politycznych. Coraz częściej są postrzegane one jako pełnoprawni uczestnicy procesów decyzyjnych. Grupy biznesu na poziomie europejskim są przede wszystkim organizacjami obywatelskimi. Organizacje biznesowe, grup interesu, często są kojarzone z korupcją, a jak wynika z danych Komisji UE – mają istotny wpływ na proces decyzyjny instytucji UE. Wszystkie polityki UE, w które angażują się organizacje biznesu, są podejmowane głównie na poziomie Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady UE lub komitetów doradczych Unii.
Autor omawia istotę, genezę i specyfikę grup biznesu na szczeblu UE i w poszczególnych krajach członkowskich. Przedstawia zinstytucjonalizowane i niezinstytucjonalizowane metody wpływu wykorzystywane w kampaniach lobbingowych. Odwołuje się do konkretnych sytuacji związanych z działalnością lobbingową. Poddaje ewaluacji określone kampanie lobbingowe. Książka stanowi swego rodzaju przewodnik pozwalający zrozumieć mechanizmy podejmowania decyzji na poziomie Unii z perspektywy działań grup biznesu. Publikacja jest kierowana zarówno do praktyków, jak i środowiska akademickiego.

O AUTORZE

Jarosław Filip Czub – doktor politologii, asystent w Katedrze Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2000–2002 odbył staż w Solon (USA, stan Ohio) w dziale marketingu w firmie Swagelok Marketing Co. Ukończył studia podyplomowe w zakresie marketingu sportowego (SGH, 2005–2006), w zakresie prawa europejskiego (UW, 2009–2010) oraz w zakresie bankowości (SGH, 2010–2011). Autor m.in. publikacji: Reprezentacja polskich grup biznesowych w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej a rzetelne rzecznictwo interesów („Przegląd Politologiczny” nr 4/2010), Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Słownik (2011, współautor), Efektywność reprezentacji interesów Polski w Unii Europejskiej, w: Reprezentacja polskich grup interesu w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej (2011), System Polityczny Finlandii, w: Systemy polityczne państw Unii Europejskiej (w druku).

OPINIE

Rzetelnie opracowane kompendium organizacji biznesowych na poziomie UE i krajów członkowskich. Autor przekonująco pokazał m.in. skutki prawne różnych kampanii lobbingowych w postaci kompromisowych rozwiązań legislacyjnych. Wyczerpująco omówił też czynniki warunkujące skuteczność tych działań.
z recenzji prof. dr hab. Anieli Dylus, Instytut Politologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Bardzo interesująca analiza sposobów i narzędzi lobbowania na poziomie unijnym. Polskie opracowania na temat lobbingu gospodarczego w Unii Europejskiej, są – niestety – relatywną rzadkością. Jest to niedobór poważny, sprzyjający tworzeniu się szkodliwych mitów na temat działań lobbingowych, co ma znaczące negatywne skutki w formułowaniu i promowaniu na forum unijnym polskich stanowisk negocjacyjnych.   
z recenzji dr hab., prof. UW Artura Nowaka-Fara, Katedra Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski

POLECAMY RÓWNIEŻ:

Polityka medialna w Unii Europejskiej

Ewa Stasiak-Jazukiewicz, Marta Jas-Koziarkiewicz

59,90 zł
Dodaj do koszyka

Integracja europejska

redakcja naukowa Konstanty A. Wojtaszczyk

49,90 zł
Dodaj do koszyka

Trzy oblicza unijnych granic

Monika Trojanowska-Strzęboszewska

49,90 zł
Dodaj do koszyka